Konfliktus és kibékülés

KIÁLLÍTÁS

2018-09-08 08:00

A Pannonhalmi Főapátság rendkívül gazdag és sokrétű gyűjteményei Magyarország legfontosabb egyházi kollekciói közé számítanak. Az itt őrzött grafikai lapok azonban ritkán szerepelnek kiállításokon. A 2018-as esztendő Pannonhalmán a kibékülés gondolatköréhez kapcsolódik. Ez adott alkalmat arra, hogy a metszettár anyagából olyan válogatást mutassunk be, amely szorosan kötődik ugyanehhez a tematikához.

 

 

Friedrich Overbeck (1789 – 1869) – August Anton Eitel (1841 – 1928): A tékozló fiú, (1865) Acélmetszet, 111 × 78 mm. Jelezve: Overbeck invt. Eitel sc. [Düsseldorf]. Ltsz. SSz.1.50.

 

 

Az egyes témacsoportok a konfliktusokból kiindulva az ellentétek okainak vagy a hibáknak a felismerésén át a kiengesztelődésig és a megbékélésig vezetik a látogatót.

 

A grafika nem monumentalitásával, hanem diszkrét részletgazdagságával szólítja meg a szemlélőt. Hogy e részletgazdagságban jobban el tudjunk mélyedni, közelebb kell lépnünk a kiállított lapokhoz. Arra inspiráljuk a látogatót, hogy közelebb hajolva ne csak a képeket lássa jobban – a megismerés által váljon elfogadóbbá és békülékenyebbé is.

 

 

Kiállításunk nem követi a hagyományos művészettörténeti megközelítéseket. A válogatással egy olyan gyűjteménybe akarunk bepillantást nyújtani, amelyet nem tudatos gyűjtői koncepció hozott létre. A szerzetesi műgyűjtés elvei mások voltak: a tartalmi mondanivaló fontosságban megelőzte az esztétikai szempontokat. Ezért találhatóak az európai grafika nemzetközi hírű mestereinek lapjai mellett „tömegfogyasztásra” szánt kegyességi metszetek és akár népies szentképek is.

 

A pannonhalmi kollekcióban jelen van valamennyi klasszikus grafikai technika: a fametszet, a rézmetszet, a rézkarc, a litográfia (kőrajz) és az acélmetszet.

 

Ahogy említettük, a grafika intim műfaj; a kis formátum és a finom vonalvezetés is arra késztet bennünket, hogy közelebb lépjünk és jussunk ezekhez az alkotásokhoz.

 

Ha közelebb lépünk, jobban megismerhetjük a hajdani művészek keze nyomát,. jobban megismerhetjük gondolataikat, alkotói szándékaikat, és jobban megismerhetjük a lapok egykori használóit és gyűjtőit is. Ha közelebb lépünk, figyelmünkkel részeseivé válhatunk a magánáhítat folyamatának is.

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00