EN facebook

Felbecsülhetetlen eszmei értékű műtárgyegyüttes került a Nemzeti Múzeumba

GYARAPODÁS

2017-12-12 12:55

2017. december 12-én mutatkozik be az az Amerikai Egyesült Államokból hazatért felbecsülhetetlen eszmei értékű műtárgyegyüttes, amellyel a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) idén gazdagodott. Két magyar, történelmi arisztokrata család tengerentúlon élő leszármazottjai magyar vonatkozású hagyatékukat ajándékozták a múzeumnak, amelyben festmények, oklevelek, fényképalbumok, dokumentumok nyitnak új kapukat a kutatók számára.

 

Az ajándékozók, Gladys Szápáry és Paul Szápáry apai ágon a Szápáry grófok, anyai ágon pedig a Széchényiek leszármazottai, a múzeumalapító Széchényi Ferenc gróf szépunokái. A testvérpár anyai nagyanyja révén a neves amerikai Vanderbilt családnak is rokona. A hagyaték hazakerülését dr. Szapáry György, volt washingtoni magyar nagykövet támogatta.

 

 

Esküvői fotó 1931-ből. Gróf Széchényi László (1879-1938) washingtoni nagykövet (1922-1933) mint örömapa.

A menyasszony Széchényi Alice, a vőlegény gróf Hadik Béla

 

Gladys és Paul Szapáry édesapja, Szapáry Antal gróf a második világháború idején a Magyar és Nemzetközi Vöröskereszt összekötő tisztjeként több tízezer lengyel menekültnek segített átvonulni vagy ideiglenesen letelepedni Magyarországon. 1944-ben öt hónapot töltött a mauthauseni lágerben, ahonnan a svéd király közbenjárására szabadult ki.

 

Nővére, Szapáry Erzsébet grófnő a világháború alatt több ezer zsidó származású embert mentett meg, amiért 1998-ban postumus Yad Vashem kitüntetést kapott.  Szapáry Antal 1948-ban az Egyesült Államokba emigrált és 1949-ben megalakította a magyar diaszpóra egyik jelentős szervezetét, a Magyar Nemzeti Sportszövetséget (Hungarian National Sports Federation, MNSSZ). A szövetség a világ minden tájáról támogatta az emigráns magyar sportolókat, segítette kivándorlásukat, elhelyezkedésüket, versenyeztetésüket, így az 1956-ban, a melbourne-i olimpikonok emigrációját is.

 

A Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott gyűjtemény 18-19. századi festményeket, 19-20. századi fényképalbumokat, 18-19. századi okleveleket, több ládányi, 20. századi iratanyagot és egy jelvénygyűjteményt foglal magába. A festmények zöme 18. századi, a Szapáry család muraszombati ágának férfitagjait ábrázolja, többek között a legendás Szapáry Péterét, aki a 17. századi törökellenes harcokban Hamzsa bég fogságába esett. A festmények között található két gyermekportré 1758-ból. Az alkotások számottevő történelmi értéket képviselnek. Művészi színvonalát tekintve a legkiemelkedőbb az a 19. század második feléből származó nagyméretű, gyönyörű festmény, amely Szapáry Gézáné Győry Máriát és kisfiát, Szapáry Pált ábrázolja. 

 

Győry Mária grófnő és kisfia. Franz Schrotzberg festménye, 1869

 

A 19. századi, eredeti kötésben megmaradt fotóalbumok a magyar arisztokrácia képviselőinek portréit tartalmazzák. Közöttük foglal helyet Keglevich Auguszta albuma, akinek magánélete nagy botrányt kavart a konzervatív, katolikus körökben. A grófnő 38 éves korában elvált Szapáry Antaltól és feleségül ment Batthyány Kázmér grófhoz, a későbbi, 1849-es magyar külügyminiszterhez. A 20. századi fényképalbumok az arisztokrácia életmódját örökítik meg, egyikükben az adományozók nagyapjáról, Magyarország első washingtoni nagykövetéről, Széchényi Lászlóról és családjáról készült fotókat fedezhetünk fel. Egy abbáziai nyaralásról készült felvételen felismerhető Erzsébet magyar királyné, Sissi húga, Matilda Ludovica bajor hercegnő, valamint leánya, Mária Terézia, Hohenzollern hercegné és unokája, Auguszta Viktória, a későbbi portugál királyné. Egy másik fotón Sztáray Irma grófnő, Sissi társalkodónője látható, aki a királyné kíséretében tartózkodott a genfi merénylet időpontjában.

 

Fényképalbum magyar és olasz arisztokraták portréival, 1870-es évek 

 

 

Kiemelkedő történeti értékűek III. Károly magyar király eredeti, függő pecsétes pergamenoklevelei, I. Ferenc király 1810. évi díszes oklevele, Ferenc József 1873. évi oklevele. Győry Mária grófnő eredeti bársonykötésű, ezüstveretes díszoklevele 1883-ból.

 

Az egyik legjelentősebb dokumentumegyüttes a MNSSZ működésére vonatkozó iratanyag, amely az 1945 utáni magyar sporttörténet fontos forrásanyaga. Olyan kiemelkedő sportolók aktáit tartalmazza, mint pl. Zádor Ervin vízilabdázó, Iglói Mihály, Rózsavölgyi István, Tábori László futók, Benkő Pál nemzetközi sakknagymester, Keleti Ágnes tornász.

 

A múzeum köszönetét fejezi ki az ajándékozóknak, és célul tűzi ki, hogy a konzerválást és tudományos feldolgozást követően a látogatók kiállítások és kiadványok formájában mielőbb megismerhessék ezt a felbecsülhetetlen értékű műtárgyegyüttest.