EN facebook

Építészettörténeti tárlat Zágrábban és Budapesten a Magyar Építészeti Múzeum közreműködésével

KIÁLLÍTÁS

2023-10-10 14:00

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) és a zágrábi Művészettörténeti Intézet két éve futó közös kutatási projektjének eredményeit bemutató pop-up kiállítás 2023. szeptember 20-án nyílt meg a zágrábi Liszt Intézetben. A tárlat október 5-től Budapesten is megtekinthető a Walter Rózsi-villa melletti Műhelytérben.

 

A Horvát–magyar építészeti kapcsolatok: a szakmai tudásmegosztás csatornái, 1900–1945 című projektet magyar részről a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, horvát részről pedig Horvátország Tudományos és Oktatási Minisztériuma támogatta.

 

A kétoldalú projekt 2021 őszén indult és most, 2023 őszén kiállítással zárul. A munkában részt vevő kutatók a tudástranszfer eszközeit vizsgálták, az építészek és építőmesterek kölcsönös tanulmányútjai, valamint a szakmai folyóiratok, tervpályázatok, kongresszusok és kiállítások alapján. A feladatokat szakterületük és korábbi kutatásaik nyomán osztották fel, és közösen dolgozták fel a századforduló, illetve a két világháború közötti időszak releváns jelenségeit. Zágrábi és fiumei, illetve budapesti tanulmányutakon folytatott helyszínbejárások, könyvtári- és levéltári kutatások segítettek lokalizálni azokat a terveket-épületeket, a tudástranszfer azon csomópontjait, amelyeket a nemrég nyílt tárlat is bemutat.


A magyar projektvezető, Ferkai András a horvát kutatócsoport vezetőjével, Tamara Bjažić Klarinnal a két világháború közötti modern építészet szempontjából legfontosabb nemzetközi szakmai szervezet, a CIAM (Congrès Internationaux d'Architecture Moderne, magyarul: Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa) történetében felmerülő kapcsolódási pontokat kutatta hazai és zágrábi archívumokban.

 

Ritoók Pál az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában Fiumében és Zágrábban megvalósított infrastrukturális projektek, elsősorban a MÁV üzemi, irodaház- és jóléti építkezéseit vizsgálta. Baldavári Eszter szoros együttműködésben dolgozott Boris Dundović horvát kollégájával, akivel több éve jó szakmai viszonyt ápolnak. A századforduló építészetével foglalkozva Foerk Ernő és Möller István horvátországi kapcsolatait kutatták, valamint a MÉM MDK Múzeumi Osztályán őrzött hatezer tételes Foerk-hagyaték feldolgozását tűzték célul maguk elé. Sebestyén Ágnes Anna a nyomtatott sajtóban, kiállításokon és szakmai eseményeken keresztül tanulmányozta a magyar és horvát építészek két világháború közötti munkásságában fellelhető párhuzamos gyakorlatokat.

 

A kutatás során – amelyben Marina Bagarić (zágrábi Művészeti és Iparművészeti Múzeum) és Mauro Sirotnjak (zágrábi városi tanács) is részt vett – a helyszíni épületlátogatások és levéltári kutatások mellett a szakemberek fontosnak tartották a helyi kollégákkal folytatott tapasztalatcserét, az ottani intézmények és intézményi hálózat megismerését.

 

 

Forrás: mma.hu

emlékezet, gyűjtemény, helytörténet, kiállítás, látogató, technika
2022-07-25 19:00