Emésztőgödör a Deák tér alatt

RÉGÉSZET

2019-06-19 15:46
A Zalaegerszegi Törvényszék szigetelési munkálatai közben a Göcseji Múzeum szakemberei régészeti megfigyelést végeztek idén májusban. Az épület déli oldalán egy téglából kirakott boltíves csatorna részlete bukkant elő. A csatorna 7,5 méter hosszan vezet a város Deák tere alá, s egy 12 négyzetméter nagyságú téglából kirakott boltíves helyiségbe torkollik. Az építésmód, a téglák és a helyiségben talált kerámiák arra utalnak, hogy egy a 19. század végi - 20. század eleji épülethez tartozó emésztőgödörre és az onnan kivezető csatornára leltek a múzeum régészei.
 
 
A szennyvíz, a hulladék, valamint az emberi és állati ürülék kezelése a 19. század közepéig alig különbözött a középkori állapottól. 
 
 
Míg a rómaiak szennyvíz-elvezetéssel rendelkező nyilvános illemhelyeken ücsörögtek egymás mellett megvitatva az élet nagy dolgait (lásd videónkat!), a középkor embere ott könnyített magán, ahol tudott. Otthon bilit, vödröt használtak, melyek tartalmát általában csak kilöttyintették az utcára. A lehajtható fedelű, vízöblítős illemhely 1589-ben született meg Angliában, innen terjedt el meglehetősen lassacskán Európában és a világban a wc, azaz a water closet elnevezés. Magyarországon ilyen típusú illemhelyet legelőször gróf Széchenyi István nagycenki kastélyában találunk. Édesapjától megörökölve 1833-tól modernizálta az épületet és ekkor alakíttatta ki a folyóvizes fürdőszobát és a vízöblítéses wc-t. 
 
A modern köztisztasági infrastruktúra kiépítése a 19. század második felében indult meg, ennek eredménye lehet a Törvényszék épületéhez tartozó csatorna és emésztő is. A korabeli derítők tisztításáról Fodor József az 1869-ből származó Az árnyékszék-rendszerekről című írásából kapunk információt:
"A külvárosi bérházakban a bélsár, vizelet nyíláson át szintén a függőleges csatornába, a innét azonnal vagy egy más rézsút-vízszintes csatornán át a gödörbe esik. A gödör a ház és udvar felszíne alatt néhány lábnyi mélységben fekszik, földdel, deszkával fedett, kövekkel, téglával kirakott. Ha megtelnek, kiürítésök éjjel történik; a bennék doronggal felkavartatik, vedrekkel felemeltetik, s jól-rosszul záró hotdókban elszállíttatik."
A téglacsatorna a mai épület falába nem köt be, ezért használata valószínűleg a ház 1908-1909-es átépítése során szűnhetett meg. 
 
Június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján a Zalaegerszegi Törvényszéken bárki megtekintheti azokat a kancsókat és fazekakat, amelyek a funkcióját vesztett emésztőben hulladékként elhelyezett utolsó tárgyak lehettek.
 
Múzeumok Éjszakája, látogató, programajánló
2019-06-15 18:00
Múzeumok Éjszakája, látogató, programajánló
2019-06-15 16:09
Múzeumok Éjszakája, programajánló
2019-06-17 09:09