EN facebook

Búcsú Schwalm Edit néprajzkutatótól

GYÁSZ

2023-03-08 19:45

Megrendüléssel búcsúzunk Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit néprajzkutató-muzeológustól a Heves megyei Múzeumi Szervezet nyugalmazott múzeumigazgató-helyettesétől, a Palócföld elismert kutatójától.

 

1946-ban született Dévaványán, majd a szeghalmi gimnázium után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett etnográfusi és magyar szakos tanári képzettséget. Az egyetem elvégzése után, 1970-ben a Dobó István Vármúzeum néprajzos muzeológusa lett, intézményünkből 2007-ben vonult nyugdíjba.  

 

Heves megyei kutatásai főként a népi táplálkozás és a falusi társadalom, valamint a népművészet különböző ágait érintették. Részt vett a Visonta-kutatásban és a palóc etnikai csoport komplex vizsgálatában. A négy kötetes monográfia egyik kiemelkedő tanulmánya A palócok táplálkozása ünnepeken és hétköznapokon című fejezet, de ez volt a témája az 1984-ben megvédett egyetemi doktori disszertációjának is. A lakodalmi kalácsok, a kenyérsütés, a gabonafélék szerepe a népi táplálkozásban vagy a nagyböjti ételek feldolgozása jelzi a téma sokrétű feltárását. Az 1980-as években kezdte meg a hímzések, szőttesek és népviseletek kutatását, folyamatos publikálását, kiállítások formájában történő bemutatását, valamint elméleti oktatását. Tudományos kutatómunkája mellett több ezer darab tárggyal gyarapította a múzeum néprajzi gyűjteményét, tájházakat, s számos sikeres kiállítást rendezett.

 

Kiállításaival a magyar népművészet hírnevét öregbítette a hazai és külföldi múzeumokban, közművelődési intézményekben. Az Agria múzeumi évkönyv köteteiben számos tanulmánya jelent meg a textil és viseletgyűjtemény kiemelkedő darabjairól.  Ő írta Heves megye népművészete című kötet három alapvető és a megye népművészetének legjellemzőbb ágait bemutató fejezetét: Pásztorfaragások, Szőttesek, hímzések, Viselet. Néprajzi tájkonferenciák szervezésével és az ott elhangzott előadások közreadásával segítette a megye kistájainak alaposabb megismertetését. Férjével, Csiffáry Gergellyel közös munkaként jelent meg a Parádot bemutató kötet.

 

Aktívan segítette a népi iparművészek, mesterek, alkotók megyei és országos továbbképzését. Részt vett a szakmai zsűrik munkájában, kiállításokat rendezett a Heves megyei alkotók munkáiból. Neki köszönhető, hogy Heves megyében országosan is kiemelkedő eredmények születtek a tradicionális népművészet, népviselet megújítása és mai alkalmazása területén. Múzeumi munkája mellett 1979-től 2008-ig néprajzot oktatott az Eszterházy Károly Főiskola különböző tanszékein, speciálkollégiumot vezetett, előadásokat, szemináriumokat tartott, az iskolai honismereti munkát különféle módszertani írásaival is segítette.

 

Dr. Csiffáryné dr. Schwalm Edit országosan kiemelkedő honismereti és népművészeti munkássága alapján Ortutay Gyula emlékérem, Honismereti Emlékérem, Bél Mátyás Emlékérem, Király Zsiga díj, Dobó István emlékérem elismerésekben részesült, 1995-ben pedig megkapta a múzeumi szakterület miniszteri kitüntetését, a Móra Ferenc díjat.

 

Temetése 2023. március 17-én 11 órakor lesz Egerben, a Hatvani temetőben.

 

Emlékét tisztelettel megőrizzük!

 
 

Forrás: egrivar.hu