Az Osztrák-Magyar Monarchia, mint Patchwork család

KONFERENCIA

Magyar Múzeumok Online
2018-10-05 11:32

A Magyar Nemzeti Múzeum magyar, szerb, osztrák, horvát, szlovák, brit és francia résztvevőkkel rendezett konferenciát az Osztrák-Magyar Monarchia emlékezetéről 2018. október 4-én és 5-én.

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 100 évvel ezelőtti felbomlására emlékezve a Magyar Nemzeti Múzeum az utódállamok és az egykori nagyhatalmak egy-egy történészét invitálta Budapestre. Az előadásokból és kerekasztal-beszélgetésekből álló konferencia célja annak bemutatása, hogyan él az egykori soknemzetiségű állam a mai történeti emlékezetben, hogyan gondolkoznak róla az emberek és a történészek Európa keleti és nyugati felén.

 

A fenti kérdésekre adható válaszok értelemszerűen nem szakíthatók ki a nemzeti narratívákból, és ez nem is célja a konferenciának. Éppen azt a sokszínűséget, párhuzamosságokat és ellentmondásokat akarjuk a közönség elé tárni, amelyek az Osztrák-Magyar Monarchia emlékezetét jellemzik. Nem egymás meggyőzése, hanem az álláspontok és vélemények bemutatása a rendezvény célja.

 

A konferencia ugyanakkor nem csupán a tudományos közönségnek szól. Egyúttal arra is vállalkozik, hogy az elmúlt évtizedekben megfogalmazott tudományos eredményeket közérthető formában hozzáférhetővé tegyük a szélesebb közönség számára is. Ezt biztosítja maga a múzeumi környezet, amely párbeszédre hív, és ezt szolgálja a rendezvényt meghatározó kerekasztal-beszélgetések sorozata, amelybe ennek megfelelően a közönséget is sikerült bevonni.

 

A Franciaországból, Nagy-Britanniából, Szlovákiából, Horvátországból, Szerbiából és Ausztriából érkezett történészek és nem utolsó sorban magyar szakértők mind a korszak elismert kutatói, akik a nemzetközi politika, a kultúra és nemzetiségi kérdés témájában beszélgettek.

 

A konferencia első napján Varga Benedek főigazgató köszöntője után a programot Norman Stone nyitotta meg, aki 1984 és 1997 között a modern európai történelem professzora volt Oxfordban. A Budapesten élő skót történész Megmenthetik-e az intézményi reformok a soknemzetiségű államokat? Gondolatok napjaink európai feszültségéről és az Osztrák-Magyar Monarchia tanulságairól című előadása után kerekasztal-beszélgetés következett. A Sorbonne-ról érkezett Isabelle Davion, az Írországban tanító brit történész, John Paul Newman és a szerb Vojislav Pavlovic Romsics Gergely (MTA BTK) moderálása mellett beszélgettek arról, hogyan változott a külpolitikai gondolkodás a 20. század elején, és ez hogyan függött össze a Monarchia sorsával.

 

A konferencia második, pénteki napja két beszélgetéssel, valamint Gerő András professzornak, a Habsburg Történeti Intézet igazgatójának az osztrák-magyar birodalom kulturális örökségét taglaló előadásával folytatódik. Az előtte tartott panelbeszélgetés a kultúrák és közösségek viszonyával, az azt követő pedig a modernizáció és a nemzetiségi kérdés összefüggéseire koncentrál osztrák, szlovák, horvát és magyar kutatók részvételével.

A konferencia kerekasztal-beszélgetéseiről felvétel készül, amelyet Magyar Nemzeti Múzeum a későbbiekben a Youtube-on tesz közzé.

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00