EN facebook

Az év múzeuma 2018: a Thorma János Múzeum

DÍJ

2018-05-13 18:00

Idén a Thorma János Múzeum a múzeumi munka minden területén felmutatott stratégiai alapú, átfogó és kiegyensúlyozott fejlesztéseiért, továbbá a helyi identitás erősítésében elért eredményeiért érdemelte ki „AZ ÉV MÚZEUMA 2018” elismerést. Gratulálunk az intézmény munkatrásainak!

 

A kiskunhalasi Thorma János Múzeum réginek mondható, majdnem 150 éves, de fiatalos és dinamikus fejlődést mutató vidéki intézmény. Az elmúlt 20 évben sikerült színvonalas múzeumot létrehozni folyamatos és céltudatos fejlesztésekkel. Az intézmény alapvető céljának tekinti a múzeum és a társadalom közötti megújulást, a látogatóbarát és oktató múzeum küldetés teljesítését. Ennek egyik bizonyítéka az 1999-ben elnyert „Az Év Múzeuma 1998” cím, és „Az Év Múzeuma 2011” pályázaton az EMMI Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságától kapott különdíj.

 

Az új évezredben, a közös európai célokkal összhangban a múzeum elsődleges feladata a helyi kulturális örökség megőrzése, és még magasabb szintű bemutatása. A múzeum eddig elért teljesítménye kiemelkedő, amit a 20. századi muzeológia elvárt, azt a Thorma János Múzeum is teljesítette. Azonban a 21. század muzeológiája összetettebb és többrétű feladat-megvalósítást kíván. E célok eléréséhez elengedhetetlen a magas szintű feltételrendszer biztosítása. Az összetett feladatot csak folyamatosan zajló jelentős fejlesztésekkel lehet ellátni.

 

A múzeum alapvető feladatát jelentő gyűjtő, rendszerező, bemutató munka mellett magas szintű múzeumi szolgáltatások bevezetésére törekszik. 2017-ben növelték a múzeum ismertségét, erősítették a közönségkapcsolatokat, a médiakapcsolatokat, fejlesztették a múzeumpedagógiát, komfortosabb körülményeket teremtettek az ideérkezők számára.

 

 

A Halasi Múzeum 1874-ben jött létre a református gimnázium régiségtárából és Révész György hagyatékából. 1944-ben a múzeum gyűjteménye szinte teljesen elpusztult. 1950-ben került állami tulajdonba, és felvette Thorma János festőművész nevét. 1953-ban lett a múzeum székhelye a Kolozsváry-Kiss család által 1887-ben épített eklektikus épület, melynek első bővítése 1960-ban (Thorma Képcsarnok létrehozása) valósult meg. A második bővítésre 2011-ben (200 m2-es népi bútor és népi kerámia látványraktár kialakítása), legutolsó átépítésre 2017-ben került sor 380 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően.

 

 

Ez utóbbi bővítés során 500 négyzetméteres új épületszárnnyal nőtt az intézmény, melyben két új állandó kiállítás, a Bay Gyűjtemény – Nagybányai művészet és a Thorma Galéria – Thorma János festészete, valamint a már meglevő Kiskunsági népművészet – Népi kerámia kiállítás kapott helyet. A bővítés során új helyre került a múzeum megnagyobbított bejárata és előtere, új időszaki kiállítóhellyel, vizesblokkal, büfével, gépházzal gazdagodott az intézmény.

 

A dr. Bay Miklós által Kiskunhalasnak adományozott és intézményben elhelyezésre került 61 festményből és 9 szoborból álló Bay Gyűjteménnyel gazdagodott a Képzőművészeti Gyűjtemény. Ebből létrejött az ország egyedüli nagybányai művészetet bemutató állandó kiállítása. Az adományozott műtárgyak értékét az igazságügyi értékbecslő 750 millió forintra értékelte. Az új épületszárnyban létrejött Thorma János kiállítás a világ legnagyobb Thorma-tárlata.

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának fenntartásában működő múzeum gyűjteménye több mint 110 ezer műtárgyat mondhat magáénak. A múzeum legfontosabb feladata Kiskunhalas és környéke (Kiskunhalasi járás, Jánoshalmi járás) tárgyi, szellemi értékeinek gyűjtése, őrzése, tudományos feldolgozása, közzététele a legszélesebb körű közönség számára. Az intézmény korszerűsített állandó kiállításokkal rendelkezik régészet, néprajz-helytörténet, képzőművészet és numizmatika témákban. A tárlatok háromnyelvű feliratokkal és fejhallgatós tárlatvezetési rendszerrel rendelkeznek.

Jelenlegi állandó kiállítások: KINCSEK A HOMOKBAN Régészeti kiállítás (2007), HALAS, A KISKUN MEZŐVÁROS 17-19. századi helytörténet és néprajz (1979, felújítva 1998), MAGYARORSZÁGI PÉNZEK – KISKUNHALASI ÉRMEK, JELVÉNYEK Numizmatikai kiállítás (1998), KISKUNSÁGI NÉPMŰVÉSZET Népi kerámia és bútor látványraktár (2011), BAY GYŰJTEMÉNY – Nagybányai művészet és a THORMA GALÉRIA – Thorma János festészete. (2017). Az évtizedek során több állandó kiállítás megrendezésére került sor, valamint több mint száz időszaki kiállításnak adott otthont a múzeum.

 

A múzeum az elmúlt két évben igen jelentős eredményeket ért el a digitalizálás terén a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, majd a Forum Hungaricum Nonprofit Kft. közreműködésével. Ennek köszönhetően a teljes műtárgyállomány 45,9 %-a digitalizált. A digitális adatbázis egy része a közönség számára is elérhető, a néprajzi tárgyak között itt, a művészeti anyagban pedig ezen a linken kutakodhatunk.

 

A Thorma János Múzeum emellett sikeres könyvkiadó tevékenységet is magáénak mondhat. 1994-től a Halasi Albumok sorozatban 18 kötet, 1996-tól a Thorma János Múzeum Könyvei sorozatban 43 kötet, 1998-tól a Thorma János Múzeum Füzetei sorozatban 22 kiadvány, 2010-től Kiskunsági Albumok sorozatban 2 kötet, 2014-től a Kiskunhalasi könyvek sorozatban 2 kiadvány, 2016-tól a Bácskai Albumok sorozatban 1 kötet jelent meg. Ezeken a sorozatokon kívül 2003-tól 7 kiadványt jelentettünk meg. 2017-ben látott napvilágot a múzeum legutolsó könyve, a Jászkunság 1699-ben. A Pentz-féle összeírás című könyv, mely négy múzeum összefogásával a Jászság, Nagy- és Kiskunság településeinek múltjából közöl alapvető információkat. Részletek itt! 

 

 

 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon évente több ezer, különböző korú gyerek kerül kapcsolatba az intézménnyel, akár a múzeumban, akár a járás különböző iskoláiban és óvodáiban. A múzeum gyűjtőterülete felnőtt lakosságáról sem feledkezik meg, rendszeresen szervez Múzeumi Est elnevezésű előadásokat különböző témákban. 2007 óta csatlakozik a Szent Iván-napi országos Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvénysorozathoz. Emellett a civil kapcsolatait sem hanyagolja el, a múzeum jelenkori eredményes munkájához számos támogató, a Halasi Múzeum Alapítvány, és a több mint 150 múzeumbarát nyújt anyagi és erkölcsi segítséget.

 

Fotó: Facebook, halasinfo.hu