A PULSZKY TÁRSASÁG – MAGYAR MÚZEUMI EGYESÜLET NYILATKOZATA

2019-02-14 15:00

A Pulszky Társaság – MME tagjai, mint a nemzeti értékek és a világörökség megőrzése iránt elkötelezett szakemberek, aggodalommal figyelik az MTA és kutatóintézetei körül zajló folyamatokat, veszélyeztetve látják a közgyűjteményekkel közös projektek sikerét. Meggyőződésünk, hogy a tudomány művelését, az alapkutatásokat életcélul választó, az MTA hálózatában dolgozó kollégák rendkívül fontos és nélkülözhetetlen szerepet játszanak a múzeumok szellemi környezetének alakításában, az itt folyó tevékenység irányainak közös kijelölésében. Veszélyeztetve látjuk az MTA-hoz tartozó jelentős közgyűjtemények, valamint közgyűjteményekkel közös akadémiai kutatócsoportok további munkáját is. Általános vélemény, hogy mindenfajta, az alapokat  megrengető  átalakítás csak körültekintő előkészítés után, a megfelelő kompetenciájú szakemberek bevonásával vezethet eredményre. Időt, konszenzusos megegyezést, a tudomány szabadságának tiszteletét kérjük.  

 

Budapest, 2019. február 14.  

 

 

 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöksége

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00