EN facebook

A Pulszky Társaság Kismúzeumi Tagozatának szakmai napja

KISVÁRDA

2019-11-01 17:00

2019. október 9-én Kisvárda adott otthont a Kismúzeumi Tagozat szakmai napjának, amely a Múzeumok és múzeumépületek témáját járta körül.

A vendégeket a Városháza dísztermében Dr. Bereczki Ibolya, a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület elnöke, Leleszi Tibor Kisvárda város polgármestere és Dr. Vofkori Mária, a Rétközi Múzeum igazgatója köszöntötte.

E napon ünnepélyes keretek között Dr. Bathó Edit, a Kismúzeumi Tagozat elnöke, Dr. Vicze Magdolna, a Matrica Múzeum igazgatója és Dr. Pálóczi Horváth András régész adta át a Poroszlai Ildikó-díjat, amelyet idén, kimagasló szakmai munkájának elismeréseként a gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstárának ítélt oda a bírálóbizottság. A muzeális intézmény képviseletében Földessy Mariann intézményvezető vette át a díjat.  (A laudáció alább olvasható) A Szent Bertalan-templom Kincstárában őrzött ötvösművek számszerűségükben és műtörténeti értékeik alapján is kimagasló jelentőségűek.

A díjátadó után prezentációk következtek, amelyek keretében az előadók saját, speciális épületben működő múzeumaikra irányították a hallgatóság figyelmét. Elsőként Gócsáné Dr. Móró Csilla, a tápiószelei Blaskovich Múzeum történész igazgatója mutatta be intézményét, amely az ország egyetlen olyan kúriamúzeuma, amelynek berendezése a második világháborút sértetlenül vészelte át. Az előadás rávilágított a kis terekben zajló látogatófogadás sajátosságaira, s hogy miként valósíthatók meg a nagy rendezvényeik.

Kúria után egy egykori istálló épületében elhelyezkedő muzeális intézményről, az idén alapításának 145. évfordulóját ünneplő Jász Múzeumról szóló előadás következett. Dr. Bathó Edit igazgatónő az épület eredeti funkciójából adódó számos kihívás és megoldandó nehézség ellenére hangsúlyozta, hogy sikerült látogatóbarát tereket és bensőséges intézményi légkört megteremteni az elhivatott szakembereknek, ahol a múzeum látogatói, vendégei otthonosan érezhetik magukat.

Harmadik előadónk, Varga János a vásárosnaményi Beregi Múzeum etnográfus igazgatója Múzeum a kastélyban címmel megismertette a jelenlévőkkel az egykori Lónyay-kastély történetét, annak funkcióváltásait, muzeális intézménnyé válását. Előadásában kidomborította a kismúzeumok munkatársaira váró kihívásokat, a sok kreativitást igénylő megoldások példatárát vonultatva fel.

A szakmai nap idei házigazdájának, a Rétközi Múzeum igazgatójának, Dr. Vofkori Máriának a prezentációjából pedig megtudhattuk, hogy milyen sokszínű és sokrétű nehézségekkel állnak szemben a múzeumi szakemberek akkor, ha egy egykori zsinagóga épülete szolgál a muzeális intézmény székhelyéül. Egyértelművé vált számunkra, hogy ebben az esetben lehetetlen elvonatkoztatni az eredeti vallási funkciótól, s ez mind a témaválasztások, mind az installációk elkészítése során jelentős hatással van a múzeum munkatársaira. A résztvevő kollégák komoly érdeklődéssel reagáltak arra a polgármesteri bejelentésre, miszerint Kisvárda új múzeumépülettel fog gyarapodni a közeljövőben.

Az igazán jó hangulatú és tartalmas szakmai nap hátralevő részében – a Kisvárdai Csellózenekar muzsikájával „fűszerezett” ebédet követően – tárlatlátogatások, és vezetéssel kísért városnézés várt még a Kismúzeumi Tagozat tagságára.

Találkozzunk jövőre Gyöngyösön, minél többen!

 

 

LAUDÁCIÓ

A gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstára

 

A Kincstár nemcsak Gyöngyös városában, hanem az országban is sajátos helyet foglal el a muzeális kiállítóhelyek között. Állandó és időszaki kiállításai mellett, a különböző korosztályok számára biztosít speciális foglalkozásokat, előadásokat, egyéb rendezvényeket, 2019-ben kiemelten az egyházi művészetre fókuszáltak.

A korábbi években felújított intézmény 2015-ben elnyerte az „Év múzeuma” díjat, elsőként a hazai egyházi muzeális intézmények közül.

A Kincstár sajátos szakrális gyűjteménye köré rendezi állandó és időszaki kiállításait, programjait az Egyházi Kulturális Javak Pápai Bizottsága által megfogalmazottak szellemében a római katolikus hitvallásához alkalmazkodva. Ennek szem előtt tartásával elsődlegesen a római katolikus egyház ünnepeit, a múzeumban bemutatott liturgikus tárgyakhoz kapcsolódva, óvodai, iskolai foglalkozásokon, múzeumi órákon és felnőtt rendezvényeken hozza közelebb látogatóihoz.

 

A „Hit, művészet, mesterség” címmel megrendezett állandó kiállítása három teremben mutatja be az egyházi szertartás tárgyait. A Kincstár időszaki kiállító tere a Szent Bertalan-templom északi karzatán található, ahol 2017-ben került megrendezésre a „Vallásos társulatok Gyöngyösön a 18-20. században” című időszaki kiállítás. A kiállítás több helyszínen való vándoroltatás után, kibővítve került vissza ismét a gyöngyösi helyszínre.

 

A közlejövőben jelentős fejlesztés kerül átadásra. Vallásturisztikai pályázat keretében elkészült egy modern ún. Látogatóközpont, mely a látogatók sokoldalú tájékoztatására és kiszolgálására biztosít teret. Ennek a fejlesztésnek a részeként valósult meg a Szent Bertalan-templom déli tornyában egy lifttel megközelíthető kilátó hely, illetve ennek tereiben egy kisméretű interaktív elemekkel kiegészített kamara kiállítás.

 

 

Az év során került kiadásra egy nagyalakú képes album: „A gyöngyösi Szent Bertalan-templom műemléki és szakrális emlékei” címmel.

Visszatérő rendezvényként jelentkezik minden évben a Templomok Napja keretében az a rendezvény, amelynek keretében a város egy-egy templomának története kerül bemutatásra egy koncert kíséretében. A rendezvény rendkívül népszerű.

A közönségkapcsolati tevékenység egyik kiemelkedő területe az elektronikus információ biztosítása, amely egyrészt a Kincstár honlapján keresztül, másrészt a facebook oldalon történik. Utóbbin rendszeresen bemutatásra kerül a Kincstár egy-egy kiemelkedő tárgya a „Hónap Kincse” összefoglaló címmel. Ugyancsak ezeken a felületeken jelennek meg a rendezvények meghívói, programleírások, valamint a rendezvényeken készült fényképes beszámolók.

 

A Kincstár önálló ötvös műhellyel rendelkezik, ahol szakképzett ötvös a saját műtárgy állomány mellett külső megrendelésre is dolgozik, egyrészt az Egyházmegye részére, de más külső munkákat is vállal egyházi tárgyak esetében.

A Szent Bertalan-templom Kincstára a város muzeális intézményei között is jelentős idegenforgalmi és kulturális vonzerővel bír, s aktívan részt vállal a város kulturális életében, a helyi és egyetemes egyházi értékek, hagyományok ápolásában.

 

Földessy Mariann igazgató asszony és munkatársai megérdemlik, hogy tevékenységüket a Poroszlai Ildikó nevével fémjelzett ügy jeles szolgálói között ismerjék el.

 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagozata, valamint Százhalombatta Önkormányzata a gyöngyösi Szent Bertalan-templom Kincstára részére az elmúlt években végzett kiemelkedő és példamutató muzeológiai és múzeumpedagógiai tevékenységéért Poroszlai Ildikó-emlékplakettet adományoz.