EN facebook

A látogatói kedvezményekről

SZABÁLYOZÁS

2018-01-11 14:07

Az elmúlt években több jelentős változás is történt a múzeumi területet érintő jogszabályokban, így érdemes áttekinteni milyen szabályok mellett kell végeznünk az egyes szakfeladatokat. Elsőként a látogatói kedvezmények szabályait vesszük sorra, különös tekintettel arra, hogy ezek éppen a tavalyi év októberétől bővültek.

 

Újra és újra felmerül a kérdés, hogy növelhető-e a múzeumok látogatószáma, ha nem kell fizetni a belépésért. A 2000-es években egy ilyen irányú országos reform ugyan nem vezetett eredményre, újabban viszont helyi szinten próbálkoznak hasonlóval: az Óbudára települt muzeális intézmények és a helyi önkormányzat megállapodása alapján 2017-től a III. kerületi iskolák diákjai ingyenesen látogathatják a kerület múzeumait. A látogatószám növelésére persze nem csak az ingyenessé tétel lehet a megoldás, az intézmény átgondolt, a helyi viszonyoknak megfelelően kialakított díjstruktúrával és kedvezményrendszerrel is erősítheti a látogatókedvet. Mielőtt azonban nekilátunk egy, az intézményre szabott belépődíjrendszer bevezetésének, mindenképpen szükséges utánajárni, hogy a jogszabályok milyen kötelezettségeket szabnak a muzeális intézményeknek. 2017 végén ráadásul a kormány bővítette a kedvezményezettek körét, így különösen indokolt áttekinteni a muzeális intézményekre kötelező kedvezményrendszert.

A múzeumi kedvezményekről a kulturális törvény felhatalmazása alapján a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet intézkedik. Hatálya kiterjed minden olyan muzeális intézményre, amely a kultúráért felelős miniszter által kiadott működési engedéllyel rendelkezik. A jogszabályt tehát minden múzeumnak, közérdekű muzeális gyűjteménynek és kiállítóhelynek alkalmaznia kell függetlenül attól, hogy fenntartója költségvetési szerv, egyházi vagy más jogi személy. A kedvezmények alól a kultúráért felelős miniszter adhat felmentést, de csak olyan, legfeljebb egy évig tartó kiállítások esetében, amelyek állami kiállítási garanciával valósulnak meg. Állandó kiállítások esetében felmentés nem adható.

 

A jogszabály szerint az Alaptörvény által meghatározott nemzeti ünnepeken, azaz március 15-én, augusztus 20-án és október 23-án a muzeális intézmények látogatása – állampolgárságtól függetlenül – mindenki számára díjtalan. Az egyéb nyitvatartási napokon a muzeális intézmények belépődíj váltása mellett látogathatók, de a rendelet az EGT-országok állampolgárai számára jelentős kedvezményeket biztosít. A jogszabály rendelkezéseit tehát nemcsak a magyar, hanem valamennyi európai uniós állampolgár, továbbá Izland, Lichtenstein és Norvégia állampolgáraira is alkalmazni kell. A nyugat-európai államok közül egyedül Svájc nem tagja az EGT-nek, vagyis állampolgárai – hasonlóan bármely más, az EGT-hez nem csatlakozott ország állampolgáraihoz – kizárólag a nemzeti ünnepeken jogosultak kedvezményre.

 

A jogszabály értelmében az állandó és az időszaki kiállításokat is díjtalanul látogathatják a 6 éven aluliak, a 70 éven felüliek, a fogyatékkal élők és kísérőjük. Ezen felül nem kell belépődíjat fizetnie a köznevelésben dolgozó pedagógusoknak, annak, aki a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik, valamint a 400 főt meghaladó tagságú országos közgyűjteményi (levéltári, múzeumi, könyvtári) szervezetek tagjainak. Jelenleg a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai jogosultak ennek a kedvezménynek az igénybe vételére.

 

A 6-26 év közöttieket és a 62-70 év közöttieket, továbbá a 18 éven felüliek legfeljebb két közeli hozzátartozóját 50 % kedvezmény illeti meg a múzeumlátogatáskor. A polgári törvénykönyv szerint közeli hozzátartozónak számít ebben az összefüggésben az egyenesági rokon, vagyis a szülő vagy a nagyszülő, továbbá az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, illetve – ha elmúlt 26 éves – a testvér is. Ezen felül a muzeális intézmény köteles minden hónapban egy hétvégi napot kijelölni, amelyen a 26 éven aluliak, továbbá a 18 éven aluliak legfeljebb két közeli hozzátartozója számára biztosítja az ingyenes múzeumlátogatást. Ezzel a kedvezménnyel a Kormány lehetővé tette a családok számára, hogy havonta egyszer ingyen menjenek múzeumba. Az 50 %-os kedvezményt 2017. október elseje óta minden a 40 éves szabály alapján magyarországi öregségi teljes nyugellátásban részesülő nő is igénybe veheti.

További kedvezményeket a szomszédos államokban élő magyarok esetében állapít meg a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről szóló 18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet, amelynek paragrafusait az EGT-hez nem csatlakozott Ukrajna és Szerbia állampolgáraival szemben kell érvényesíteni.  Ez a jogszabály csak az állami fenntartású muzeális intézményeket kötelezi arra, hogy a magyarigazolvánnyal rendelkező szerb és ukrán állampolgárok részére is biztosítsák az EGT-országok állampolgárait megillető fenti kedvezményeket.

 

A fenti kedvezményekre való jogosultságot felkérésre igazolni kell, vagyis a látogatóknak miniszteri belépőjüket, egyesületi tagkártyájukat, magyarigazolványukat stb. be kell mutatniuk, illetve életkorukat, rokonságukat, fogyatékos kedvezményre való jogosultságukat stb. igazolniuk kell.

 

A látogatószám növelése érdekében a fenti kedvezmények tovább is bővíthetők akár a kiállításokra, akár a látogatók bizonyos körére kiterjedően. A jogszabály lehetőséget ad arra is, hogy nevelési intézményekkel kötött megállapodások keretében a tanulóknak biztosítsanak további kedvezményeket, de ilyen megállapodások más szervezetekkel, egyesületekkel is köthetők.

 

A belépődíjak rendszerét a muzeális intézmény – illetve fenntartója – szabadon állapítja meg, de az nem lehet ellentmondásban a fenti rendelkezésekkel, ugyanakkor a rendelkezések megfelelően csomagolva a marketingben is jól használhatók. Ennek megfelelően bevezethető családi vagy iskolai csoportos jegy, illetve bármilyen más kedvezményes belépődíj. A 18 éven aluliak, illetve közeli hozzátartozóik számára a jogszabályban biztosított kedvezmények például családi jegy keretében foglalhatók bele a díjtáblázatba vagy a havi egy ingyenes hétvége akár múzeumi családi napként is hirdethető. A jogszabály ugyanakkor hangsúlyozottan a kiállítások látogatására vonatkozik, vagyis programok és foglalkozások, illetve szolgáltatások (pl. tárlatvezetés) esetén a muzeális intézmény egyéb díjakat is megállapíthat.

 

Ha már a kommunikációnál tartunk, érdemes megjegyezni, hogy a látogató kedvezményekről szóló kormányrendeletet kiegészíti az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 1502/2017 (VIII. 11) Korm. határozat, amely azonban nem a belépődíj kapcsán állapít meg kedvezményeket, hanem ingyenes vasúti utazást biztosít egyes muzeális intézményeket, illetve emlékhelyeket látogató iskolai csoportoknak. Ezzel a kedvezménnyel az országos múzeumokat és tagintézményeiket, nemzeti és történelmi emlékhelyeket, egyes tételesen felsorolt műemlékeket, továbbá az Országos Levéltárat, a Terror Háza Múzeumot és Seuso-kincs vándorkiállás helyszíneit felkereső iskolai csoportok élhetnek a tanítási évben.