Múzeumok és a kreatív ipar

MNM Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ
2017-08-23 00:00

Az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ egyik célja, hogy megismertesse a magyar múzumi életet a legújabb muzeológiai- és digitalizálással kapcsolatos hírekkel, külföldi trendekkel és minden olyan érdekességgel, amely előre viszi/viheti a magyar múzeumügyet.

A Magyar Múzeumok Online megújulása kapcsán felelevenítjük korábbi témáinkat, hiszen vannak olyan állandóan visszatérő trendek és hírek, amelyeket érdemes újraolvasni - és akár átértékelni is több hónap távlatából. Elsőként a múzeumok és kreatív ipar kapcsolatát vesszük nagyító alá.

 

Múzeumok és a kreatív ipar

Manapság szinte már elvárás a múzeumok számára, hogy nyissanak a külvilág irányába és innovatívan közelítsenek látogatóik felé. Ennek egyik módja lehet, hogy a kreatív iparral karöltve kezdenek el projekteken dolgozni. Az Észak-Írországi Múzeumi Tanács (Northern Ireland Museums Council) felismerte ennek fontosságát, és 2014-ben közzétett egy olyan eszköztárat, amely hasznos tanácsokkal és iránymutatással szolgál azon múzeumok számára, amelyek kreatív vállalkozásokkal szeretnének együttműködni.

Chris Bailey, a tanács elnöke elmondta, hogy kiadványuk megkönnyíti a múzeumok és kreatív vállalkozások sikeres egymásra találását. Hangsúlyozta továbbá, hogy az ilyen partnerségek hatalmas előnyökkel járnak, mindkét szektor észrevette a közös munkában rejlő gazdasági potenciált. Egyrészt a múzeumi tárgyak az inspiráció végtelen forrásaiként szolgálnak a művészek számára, másrészt a múzeumok egyre inkább közelednek a kreatív vállalkozásokhoz annak érdekében, hogy új módszereket alakítsanak ki a gyűjtemények látogatókhoz való eljuttatásában.

 

A Museum and Creative Industries Toolkit című kiadvány felvázolja a kreatív iparral való közös munka előnyeit, bemutat néhány együttműködési modellt, tippeket ad a marketinghez és promócióhoz, valamint egyéb fontos információkkal is szolgál. Az ötleteléstől kezdve, a partnerkeresésen át egészen a gyakorlati megvalósításig vezeti végig az olvasót az együttműködés lépésein.

Az eszköztár első része a kreatív ipar és a művészek számára készült, számba veszi, hogy a múzeumok mivel tudnak beszállni egy közös projektbe (pl. különleges helyszín, szakmai tudás, kapcsolatok), hogyan lehet velük együttműködni, valamint mi várható akkor, ha az ember muzeális intézményekkel dolgozik együtt.

A második rész a másik oldalról vizsgálja meg a kérdést: a múzeumok számára mutatja be a kezdő lépéseket, így például a kreatív iparral való együttműködés előnyeit, illetve a számtalan lehetőséget, amelyet a kreatív ipar egyes ágazatai nyújthatnak. A múzeumépület nagyobb látogatottsága, a bevétel növekedése vagy új célközönség elérése csak néhány példa az együttműködésből származó előnyökre.

A kiadvány harmadik része a közös projekteket elemzi, melyek sikeréhez a felek közti jó viszony a kulcs. Ebben a részben az érdeklődők megismerhetik az együttműködés három módját, továbbá azt is, hogy miként lehet jó kapcsolatokat kialakítani. A negyedik rész ennek folytatása, témái a kapcsolatok menedzselése, a megállapodások és a marketing.

 

A múzeumi szakemberek számára mindenképpen ajánlott a nemzetközi példák ismerete, a Museum and Creative Industries Toolkit letölthető az Észak-Írországi Múzeumi Tanács honlapjáról.

 

 

Múzeumok és a kreatív ipar: együttműködési lehetőségek tárháza

A múzeumok és a kreatív ipar együttműködése mára sok helyen a múzeumi munka fontos részévé vált. A lehetőségek feltérképezésével és megfelelő kihasználásával az intézmények olyan helyzetbe kerülhetnek, amelyben hosszú távon sikeresebbé válhatnak. A lehetőségekkel kapcsolatban a Creative Museum think tank elmúlt két éves munkája során azt vizsgálta, hogy Lettország múzeumai milyen módon tudnak sikeresen együttműködni a kreatív iparral.

 

A kutatók céljai elsősorban a következők voltak:

- felhívni a figyelmet a múzeumok szerepére a kreatív ipar kontextusában,

- többet megtudni a múzeumok és a kreatív ipar együttműködéseiről, például arról, hogy milyen módon és hol történnek,

- bizonyítani a politikai döntéshozóknak a kooperációk előnyeit,

- előmozdítani a jövőbeli együttműködéseket,

- támogatni a Creative Europe célkitűzéseit.

 

A vizsgálat egyik fő eredménye az volt, hogy a kreatív ipar által a múzeumoknak nyújtott hozzáadott érték egyre inkább növekszik az együttműködés előrehaladtával – főként gazdasági szempontból. A kutatás alapján összeállították a Museums and Creative Industries: Mapping Cooperation című eszköztárat, amely közelebbről mutatja be a témát és a vizsgálat első eredményeit.

Az eszköztár elsőként felvázolja azokat az alap okokat és érveket, amelyeket a két oldal fogalmazott meg az együttműködések fontossága érdekében. Először a kreatív ipar képviselői mondják el, hogy miért választották a múzeumokkal való együttműködést, milyen kihívásokkal szembesültek és milyen hozzáadott értéke volt végül a közös munkának: például a kortárs művészekkel való együttműködéssel az intézmény is sokkal modernebbé vált vagy éppen a múzeum tárgyai hatottak úgy egy művészre, hogy új alkotásra inspirálták. A kiadvány a kreatívok után a lett múzeumok példáin keresztül mutatja be a kreatív iparral való kapcsolatok előnyeit. A kreatív iparral való együttműködés fontosságáról például azt említették meg a múzeumi szakemberek, fontos, hogy a múzeum a világgal és a látogatókkal való aktív párbeszéd részese legyen, továbbá a múzeum hagyományos megítélésén is sokat változtathat a kooperáció.

A kiadvány második felében az együttműködési lehetőségek feltérképezésének elméleti megközelítését vázolják a szerkesztők. Ezen belül útmutatót kínálnak a múzeumok és képviselőik interjúztatásához is, ezzel segítve a múzeumi hálózat jobb megértését.  A kérdések között találhatóak személyes, továbbá a múzeum küldetését és funkcióját firtató kérdések. Ezek után rákérdeznek a vállalkozási kedvre és a kreatív iparral való együttműködési hajlandóságra is, valamint egy további kérdőív is kapcsolódik az eszköztárhoz, hogy még részletesebben fel lehessen térképezni a múzeumok kreatív iparral való együttműködésének lehetőségeit és irányait.

A kiadványban bemutatott példák a múzeumok és a kreatív ipar között létrejött szinergiák potenciálját hangsúlyozzák, és szorosan kötődnek a Creative Europe célkitűzéseihez az EU 2020 Stratégiában.

 

A Museums and creative industries: mapping cooperation című kiadvány elérhető itt >>

(Szabó Dóra, OMMIK)

 

(A borítókép forrása: Creative Victoria)