KONFERENCIAFELHÍVÁS

Magyar Múzeumok Online
2018-10-16 12:00

A Somló Bódog Kör a Nemzeti Múzeummal együttműködésben interdiszciplináris konferenciát szervez az utánzás témakörében. A mimézis az antik filozófiától a művészetelméleten át a huszadik századi társadalomtudományi elméletekig a legkülönbözőbb kontextusokban, értelmezésekben, hangsúlyokkal bukkan fel, a rendezvény elsődleges célja pedig, hogy e sokrétű, ellentmondásokkal terhelt fogalom mentén hívja párbeszédre a különböző bölcsészet- és
társadalomtudományi diszciplínák képviselőit. A konferencia témakörei a fogalom jelentését, konnotációit, megközelítésmódjait, értelmezéseit, viszonyrendszereit, kontextusait igyekeznek elméleti oldalról vagy esettanulmányokon keresztül megragadni.

 

A szervezők olyan fiatal kutatók jelentkezését várják, akik készek eredményeiket más tudományszakok számára is értelmezhető keretrendszerben megosztani, és szívesen kapcsolódnak be a téma nemzetközi, interdiszciplináris diskurzusába.

Az előadásokból készült tanulmányokat a konferenciát követően szeretnék közreadni.

 

A párbeszéd kereteit az alábbi javasolt témakörök adják:

 

az utánzás értelmezései, meghatározásai;

az utánzó és utánzott viszonyrendszere;

az utánzás motivációi;

az utánzás mint mindennapos cselekvés;

az utánzás mint rituális, ünnepi cselekvés;

az utánzás mint művészi cselekvés;

utánzás, másolás, hamisítás;

utánzás, divat, trend;

az utánzás a tudományos munkában.

 

Az 1000–2000 leütéses absztraktokat (előadó neve, elérhetősége, érdeklődési területe, valamint az előadás címe és rövid tartalmi összefoglalója angolul és magyarul) a konferencia szervezői bírálják el, a döntésről a jelentkezőket elektronikus levélben értesítjük. Az absztraktokat a mimesis2019@gmail.com címre várjuk. A tárgy mezőben kérjük feltüntetni az előadó nevét (absztrakt_nev formátumban). A konferencia angol és magyar nyelvű, kérjük, jelezze, hogy mely nyelveken tud előadást tartani!

 

Az absztrakt beküldési határideje: 2018. november 30., péntek.

A konferencia időpontja: 2019. április 1., hétfő

A konferencia helyszíne: Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

 

A beérkező absztraktok számának függvényében párhuzamos szekciókat terveznek. Az előadások tervezett hossza 20 perc, melyet 10 perc vita követ.

 

 

 

 

képzőművészet, kiállítás
2018-10-14 14:00
Pulszky Társaság , konferencia, műhely
2018-09-21 09:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
#muzeumozzaszobadbol, felhívás, pályázat, virtuális
2020-04-02 16:00