„Respektálják kérem ezt a jelenséget: Ez ember!”

Tóth Menyhért portréiból nyílik kiállítás a Vízivárosi Galériában

2019-01-08 11:35

115 éve, 1904. január 2-án született Tóth Menyhért, a 20. századi magyar képzőművészet talán legegyetemesebb érvényű életművének alkotója. Alapvetően öntörvényű, mindig a saját útját járó művész volt, aki szándékosan sohasem törekedett arra, hogy az aktuális nemzetközi trendeket kövesse.

 

Szegénység, betegség, megnemértés, magány volt része egész életen át. Nem az tartotta benne a lelket, hogy bízott tehetségében, nem a remény éltette, hogy felismerik a te-hetségét, és elismerik művészete értékeit. Az ő világában nem a siker volt az értékmérő, hanem a munka, a neki adatott mondandó megfogalmazása. Ezért nem változott meg az öregkori ün-neplések idején sem; maradt, aminek indult: a festészeten keresztül az élet titkait kereső paraszt-fiú. Mert a festészet Tóth Menyhért számára nem csupán önmegvalósítás, hanem megismerés, filozófia is volt.” (Németh Lajos) Tóth Menyhért művészetét csupán a hatvanas években kezd-ték el szélesebb körben felfedezni, megismertetni, s mélységében még ma is tart. Ennek egyik fő letéteményese, mindenekelőtt gyűjteményi téren, a Kecskeméti Katona József Múzeum, ahová 1974-től kezdve vásárlás, majd ajándékozás, végül 1981 után hagyaték útján került a többezres életmű mintegy kilencvenöt százaléka.


Az évfordulóra is emlékezve 2019. január 10. és 31. között a budapesti Vízivárosi Galériában rendezünk emlékkiállítást. A hatalmas múzeumi kollekcióból ezúttal Tóth Menyhért fejeiből (portréiból) mutatunk be egy szerény – 61 műből álló – válogatást. Kiállításunkon a hangsúlyt az ötvenes évek második felében és a hatvanas évek első két harmadában készül fej-sorozatára helyeztük, mivel azonban a téma mindvégig jelen volt a „miskei Anteusz” életművében, egy-egy alkotás segítségével az előzményeket, illetve a kései utózöngéket is érzékeltetni kívántuk.

 

„Respektálják kérem ezt a jelenséget: Ez ember!”

TÓTH MENYHÉRT FEJEI (PORTRÉI) – Válogatás a Kecskeméti Katona József Múzeum Képzőművészeti Gyűjteményéből

Vízivárosi Galéria, Budapest, 2019. január 10–30.

 

Megnyitó: 2019. január 10., szerda, 18 óra

Megnyitja: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész

A kiállítás kurátora: ifj. Gyergyádesz László művészettörténész, Móra Ferenc-díjas muzeológus, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti gyűjteményének vezetője

képzőművészet, téma
2018-10-13 18:00
kiállítás, régészet
2018-02-20 07:30

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00