Kik kapják majd 2019 örökségvédelmi elismeréseit?

FELHÍVÁS

Pulszky Társaság
2018-12-17 12:00

 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2019-ben is kitüntetések adományozásával ismeri el a műemlékvédelem és a régészeti örökség védelme területén kiemelkedő tevékenységet folytató szakemberek munkáját.

A Műemlékvédelemért – Forster Gyula-díj a műemlékvédelem területén végzett kimagasló szakmai tevékenység elismeréseként, évente legfeljebb 2 fő részére adományozható.

A Régészeti örökségért – Schönvisner István-díj a régészeti örökség védelme érdekében kimagasló, a feltáró és tudományos munkásságon túlmutató, széleskörű szakmai tevékenység elismeréseként adományozható, évente legfeljebb 2 fő részére.

A 2019. évi örökségvédelmi elismerésekre méltónak ítélt személyekre a felhívás mellékleteként közzétett jelölőlap (az abban foglaltak szerint) és nyilatkozat kitöltésével lehet javaslatot tenni.

A kitüntetések átadására március 15-e, az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából kerül sor.


A javaslatokat – a JELÖLŐLAP és a javasolt személy által kitöltött és aláírt NYILATKOZAT űrlappal együtt – 2019. január 9-én 16:30 óráig kérjük megküldeni elektronikus és postai úton is (!) az alábbi címre: gabriella.ghyczy@me.gov.hu; postacím: Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság, 1357 Budapest Pf.: 6.

További információ: 06-1-795-6231 (Ghyczy Gabriella)

 


JELÖLŐ LAP

A javasolt személy neve:

Születési név:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Végzettsége:

Munkahelye:

Munkakör, beosztás (foglalkozás):

Tudományos fokozat:

Korábbi miniszteri, szakmai, állami kitüntetései, elismerései:

 

Elérhetősége:

Lakcíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

A kitüntetés megnevezése1:

Műemlékvédelemért ‑ Forster Gyula-díj

Régészeti örökségért ‑ Schönvisner István-díj

A jelölés rövid indoklása:

 

A jelölt szakmai érdemeinek részletes kb. egy A4 oldal terjedelmű ismertetését, kérjük a jelölő laphoz csatolni!

A javaslattevő szervezet/személy neve:

 

Elérhetősége (telefon, e-mail):

Kelt: , 201

 

Javaslattevő neve és aláírása

2. melléklet a 15/2015. (III. 11.) MvM rendelethez

 

 

NYILATKOZAT

 

Alulírott, (név)

 

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ................................................................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban a Miniszterelnökség a természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa;


2. kijelentem, hogy velem szemben a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn;


3. elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a Miniszterelnökség honlapján való közzétételéhez.

 

Kelt: , 201


elismerésre jelölt aláírása

 

A MŰEMLÉKVÉDELEM, ILLETVE A RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELME

TERÜLETÉN 2009-2018 KÖZÖTT MINISZTERI DÍJBAN RÉSZESÜLTEK

JEGYZÉKE

 

2018.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Gálné Lászay Judit

Dr. Nagy Gábor

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Honti Szilvia

Dr. Pusztai Tamás

 

2017.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Czeglédyné Levárdy Henriette

Dr. Szikra Éva

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Gömöri János

Dr. Jankovich-Bésán Dénes

 

2016.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Klaniczay Péter

Dr. Nagy Gergely

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Kovács Gyöngyi

Wollák Katalin

 

2015.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Német Katalin

Sebestyén József

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Businé Benkhard Lilla

Dr. Csányi Marietta

 

2014.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Winkler Barnabás

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Horváth Ferenc

 

2013.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Sedlmayr Jánosné Beck Zsuzsanna

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Jerem Erzsébet

 

2012.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Gyulaváriné Lovassy Klára

Pazár Béla

Ivicsics Péter

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Miklós Zsuzsa

Dr. Szőke Béla Miklós

 

2011.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Brutyó Mária

Dávid Ferenc

Széphegyi László

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Palágyi Sylvia

Dr. Müller Róbert

 

2010.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Dr. Czétényi Piroska

Módy Péter

Szebeni Nándor

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Dr. Gabler Dénes

Dr. Torma István

 

2009.

A műemlékvédelemért Forster Gyula-díj

Arnóth Ádám

Baliga Kornél

Németh István

A régészeti örökségért Schönvisner István-díj

Pálóczi Horváth András

Pusztainé dr. Zsidi Paula

 

intézmény, téma
2018-12-17 10:00
képzőművészet, fotó, kiállítás
2018-12-13 17:00

Legnépszerűbb cikkek

látogató, múzeumtörténet, téma, állapot
2018-03-12 19:00
helytörténet, régészet
2018-12-15 09:00
fénykép, helytörténet, restaurátor, állományvédelem
2019-01-10 16:00