RE-STart: restaurálás • oktatás • kompetenciák

KONFERENCIA

A hazai restaurátorképzés tapasztalatairól, lehetőségeiről szóló tanácskozást szerveznek 2017. április 11-én a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kissné Bendefy Márta - Zsámbéki Anna 2017-03-16 08:12
Cikk küldése e-mail:

A kulturális tárgyi örökséggel foglalkozó szakemberek kép­zé­sének, fela­datainak, közgyűj­te­mé­nyekben ellátott szerepének elemzésével foglalkozó konferencia életre hívója a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurá­torképző Központja, mely az egykori Központi Múzeumi Igazgatóság jogutódjaként lát el oktatási, kutatási és tudományos tevékenységet.

Az elmúlt évtizedekben sok változás történt Magyarországon, mind a műtárgyvédelmet szabályozó törvényi háttér, mind a restaurátori szemlélet terén, ezért merült fel az igény egy széleskö­rű kitekintésre a fenti témában.  A helyzet felmérésén túl a rendezvény célja megvizsgálni, hogy a különböző szakterü­letek (állo­mány­védelem, restaurálás) képzései milyen szaktudást és jogosultságot adnak, továbbá, hogy az így megszerzett kompetenciák mennyire érvényesíthetők a jelen­legi köz­gyűj­teményi kör­nye­zetben.

 

 

Az összejövetel további célja, hogy az állományvédelemmel és restaurálással foglalkozó hazai szerve­ze­tek, oktatási intézmények jobban megismerjék egymás munkáját, ered­mé­nye­it, valamint az eddiginél szorosabb együttműködés alakuljon ki közöttük.

A konferencián elhangzó előadások kitekintést nyújtanak a restaurátor szakmában az utóbbi évtizedek során – nemzetközi és hazai szinten – bekövetkezett szemlé­let­váltásra, a kulturális tárgyi örökséggel foglalkozó szakemberek kompetenciáját meghatározó jog­szabályi háttérre. Bemutatják a műtárgy- és állományvédelemmel foglalkozó és oktató intézmények stratégiáit, tematikáit, valamint a gyakorlatban szerzett mindennapi tapasz­ta­latokat. Reményeink szerint kirajzolódik a kisebb és nagyobb múzeumok szakemberigénye is, azok a készségek és képességek, melyeket elvárnak leendő munkatársaiktól.

 

 

Bemutatásra kerül az Országos Restaurátor és Resta­u­rá­torképző Központ által működtetett OKJ-s Műtárgyvédelmi Asszisztens, valamint a Gyűjtemény- és Raktárkezelő Tanfolyam, az ezeken zajló elméleti és gyakorlati képzések. A konferencia előadásainak sorát a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködésben zajló restaurátorképzés ismertetése zárja, a Képző­művészeti Restaurátor Specializációk (festő-, faszobrász- és kőszobrász-restaurá­tor­képzés), valamint az Iparművészeti Restau­rátor Specializációk (szilikát-, fém-ötvös-, papír-bőr-, textil-bőr- és fa-bútor restau­rá­torképzés) hasonlóságainak és különbségeinek, valamint az oktatás céljának bemutatásával.

 

 

 

Az előadásokat követő pódiumbeszélgetésen a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Varga Benedek vezetése mellett a meghívottak olyan témaköröket járnak körbe, melyekből meg­is­merhetővé válnak a múzeumok vezetőinek állományvédelmi kérdésekhez kapcsolódó tapasztalatai, igényei, élesebb képet kaphatunk az eltérő szakmai végzettséghez kötődő kompetenciákról a múzeumi állományvédelmi területen, valamint a gyakorlati elvárások tük­rében körvonalazódhatnak az állományvédelmi- és restaurátorképzések lehetséges fej­lő­dési irányai.

 

A konferencián való részvétel díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni 2017. március 22-ig lehet ezen a linken.

 
Baselitz. Újrajátszott múlt
 
A lengyel ulánusok a Jósa András Múzeumban
    Muzeumok.hu Rss betöltése...