2015-ben is átadták a Pulszky-díjakat

DÍJ

Múlt héten tisztújító közgyűlést tartott a Pulszky Társaság, ahol a Pulszky-díjakat is átadták.

Pulszky Társaság – MME 2015-04-29 08:18
Cikk küldése e-mail:

2015. április 24-éna a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében tartotta éves közgyűlését a Magyar Múzeumi Egyesület. A jegyzőkönyvvezető, a hitelesítő és a szavazatszámláló bizottság megválasztása, a napirend elfogadása után immár hagyományosan a Pulszky Ferenc- és Pulszky Károly-díjak átadásával folytatódott a rendezvény, amelyen közel százan vettek részt.

Kecskeméti Tibor

 

A Társaság választmányának döntése alapján a 2015. évi Pulszky Ferenc-díjat dr. Kecskeméti Tibor kapta mintegy hat évtizedes, a természettudományi muzeológiai feladatkörök minden területén kiemelkedő és maradandó értékeket létrehozó munkásságáért, különös tekintettel a teljes hazai muzeológiára kiterjedő szakmai, közéleti tevékenységére.

Pulszky Károly-díjban részesült Bogdán Melinda, az OFI – Pedagógiai Könyvtár és Múzeum muzeológusa, aki 14 éve dolgozik az intézményben, emellett 2006 óta a Pannonhalmi Főapátság fotótárának szakai tanácsadója. Tudományos kutatómunkáját, kiállítási kurátori feladatait, szervező, ismeretterjesztő és múzeumpedagógiai tevékenységét egyaránt a tudatosság, elkötelezettség jellemzi.

Ugyancsak Pulszky Károly-díjat kapott Török Róbert, aki az elmúlt hét évben rendkívüli munkabírással és szorgalommal, kiváló szervezési képességekkel kitartó és következetes szakmai elkötelezettséggel szolgálta első munkahelye, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum érdekeit, miközben tudományos tevékenysége is jelentős volt.

A jelenlévők meghallgatták és nagy tapssal fogadták a tavaly Pulszky Ferenc-díjban részesült Bodó Sándor előadását a Múzeumok és Könyvtárak Főfelügyelete és a nemzetiségi kérdés témakörében. (A díjátadás, a laudáció és az előadás felvétele megtekinthető a www.pulszky.hu honlapon.)

Matskási István tiszteletbeli elnök a jelölő bizottság nevében előterjesztette a választmány, az ellenőrző bizottság és az etikai bizottság tagjaira és póttagjaira szóló jelölést. Miután a közgyűlés a jelöltlistákat elfogadta, Deme Péter leköszönő elnök fűzött néhány megjegyzést a 2014. évi szakmai és közhasznúsági beszámolóhoz, valamint a 2125. évi munkatervhez és költségvetési tervezethez (ezek olvashatók a Társaság honlapján). Jóváhagyásukat követően került sor a titkos szavazásra.

Ebéd után az életpálya kérdéskörének megvitatásával folytatódott a közgyűlés munkája, Zomborka Márta vezetésével. Népessy Noémi a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján készült diagramokat mutatta be, hangsúlyozva az egész statisztikai rendszer bizonytalanságát és az intézmények által szolgáltatott adatok ellenőrzésének szükségességét, Matskási István pedig azokat a legfontosabb kérdéseket sorolta fel, amelyek megválaszolása elengedhetetlen egy amúgy is nehezen kialakítható életpálya-modell kidolgozásához.

A bevezetőket követő vitában, amelyben többek között szót kapott Földiák András, a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Szvitek Róbert, a Magyar Múzeumi Történész Társulat titkára, számos kérdőjelet és megközelítést vázoltak fel a résztvevők. Ezek közül kiemelésre érdemes, hogy a muzeális intézmények szakmai szempontból és méret szerint is rendkívül szegmentáltak, ami nagyon megnehezíti az egész területre érvényes rendszer kialakítását (arról nem is szólva, hogy ha a közgyűjteményekre vagy akár az egész kulturális területre terveznének egységes struktúrát). A bérrendezés legalább olyan fontos, mint az életpálya-modell kialakítása, hiszen évek óta lényegében mozdulatlan a bértábla éppen úgy, mint a tényleges fizetések. Egyetértés volt abban, hogy a muzeológiai ismeretek oktatásának csak a szakismeretek megszerzése után van értelme, s abban is, hogy az életpálya minden, ezen a területen dolgozó munkavállalóra ki kell terjedjen. Az elhangzottakat a témával foglalkozó munkacsoport a további munka során fogja tudni hasznosítani.

Miután a választmányra leadott szavazatok számlálása elhúzódott, a testület nem tudta megválasztani a tisztségviselőket, az elnökséget. Erre egy későbbi időpontban összehívott ülésen kerül sor.

Egy kitüntetett életmű és egy elismert eredmény

Átadták a Pulszky-díjakat

A hagyományokhoz híven a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület éves közgyűlésén került sor az idei Pulszky-díjak átadására.

2011. március 03. Bárd Edit

Pulszky-díjak 2013-ban

KITÜNTETÉS

Idén Havasi Bálint régész muzeológus, a keszthelyi Balatoni Múzeum igazgatója és Bánkuti Albin kiállításrendező-iparművész vehette át az elismerést.

2013. április 04. Sári Zsolt

Pulszky-díjak 2012

Bemutatjuk az idei díjazottakat

Múlt héten már hírt adtunk a Pulszky Károly- és Pulszky Ferenc-díjak átadásáról. A két díjazott méltatását, melyet a Pulszky Társaság közgyűlésén dr. Sári Zsolt főtitkár olvasott fel, most...

2012. április 04. Magyar Múzeumok Online
 
A lengyel ulánusok a Jósa András Múzeumban
 
Utolsó felvonás. IV. Károly király koronázása – 1916 a Magyar Nemzeti Múzeumban
    Muzeumok.hu Rss betöltése...