ESTÖRI-győztesek

VETÉLKEDŐ

Összesen kilenc vidéki, négy budapesti és egy határon túli iskola mérte össze tudását május 3-án a kismartoni Esterházy-kastélyban az ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny döntőjén, melynek témája az Esterházy család története a 17. században.

Magyar Múzeumok Online 2017-05-09 14:03
Cikk küldése e-mail:

A korábbi fordulókhoz hasonlóan az egész napos döntőn is több feladatot kellett teljesíteni, melyekhez a csapatok már otthon a felkészülési időszakban „kellékeket” készítettek. A három fős csapatok történelmi háttértudása mellett kreativitásban, előadó- és vitakészségben, a fotó- és filmkészítési technikák, valamint a social média használatának jártasságában bizonyított a szakmai zsűri előtt.

 

 

A kismartoni (Eisenstadt) székhelyű Esterházy Magánalapítvány a 2016/17-es tanévben hagyományteremtő céllal hirdette meg az ESTÖRI – KREATÍV TÖRTÉNELMI VERSENY-t a középiskolák 10. osztályos tanulói számára. A vetélkedés témája ebben a tanévben az Esterházy-család története a 17. században, azzal a céllal, hogy a diákok megismerkedjenek a család történetével, a korszak kultúrájával és életmódjával.

A verseny kiírója nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fiatalok önálló ismeretszerzés, kutatás segítségével és a koruknak megfelelő digitális eszközökkel és ismeretekkel oldják meg a háromfordulós verseny feladatait. A Magánalapítvány emellett kiemelt feladatának tekinti a fiatalok ösztönzését kreativitásuk kibontakoztatására.

A vetélkedőre – minden várakozást felülmúlóan – 130 csapat jelentkezett, s közülük 94 csapat teljesítette a novemberi határidőig az első forduló mindhárom online feladatát: a versenyzők Instagramos csapatképet készítettek, illusztrált esszét írtak a kiírt témában, illetve a verseny internetes felületén megszabott időkereten belül egy kvízfeladatsort oldottak meg.

Az Instagram képek az ESTÖRI Facebook oldalán közönségszavazáson is megmérettettek. Az első forduló értékelésében a kvíz feladatok és az esszé megírása számítottak nagyobb súllyal. Az esszék megírásánál a diákok rendkívüli kreativitásról adtak tanúságot: az ételcsatákról való tudósítástól a fiktív naplókon keresztül a barokk élettörténetek napjaink történéseivel való párhuzamba állításáig érdekesebbnél érdekesebb művek születtek.

A versenybizottság döntése alapján 30 csapat jutott be a középdöntőbe, amelyet 2017. február 21-22-én tartottak Budapesten, az MTA Könyvtár és Információs Központ dísztermében.

A középdöntőben a csapatok egy maximum 180 másodperces videófilm elkészítésével, valamint egy kreatív, illusztrált, maximum 8 perces szakmai prezentációval vetélkedtek. A téma az Esterházy-család 17. századi történelmén belül tetszőleges lehetett, pályázhattak családtörténeti, művészettörténeti, hadtörténeti, helytörténeti, irodalomtörténeti vonatkozású témákkal.

 

 

Május 3-án a döntősök elsőként az Identificatio elnevezésű feladatot oldották meg. A feladat lényege, hogy minden egyes csapat a választott kreatív csapatnevével és a felkészülési időszakban hozzá elkészített digitális címerével mutatkozott be a színpadon. Ezt követte a Ládafia-hozomány fejtörő: egy korhű tárgyat kellett felismerni sok más tárgy közül, hogy melyiket is, ahhoz az előtte megoldott keresztrejtvény megfejtése adta a kulcsot. A Villám-Esterházy feladatnál történelmi tárgyi tudást csillogtathattak a diákok 15 másodperc alatt.

A komplex, háromrészes feladatmegoldás, a Representatio et Donatio első részeként a felkészülési időszakban digitális díszletet kellett készíteni ük a csapatoknak. Ez a díszlet adta meg a prezentációjuk, a Representatio, azaz a kapott történelmi téma jelenetben, párbeszédben, a korabeli karakterek életre keltésével való bemutatásának keretét. Fontos kelléke a bemutatkozásnak a szintén előre elkészített „hozott kincs” a Donatio, ugyanis mindegyik feladattéma kapcsolatba hozható az Esterházy vagyon valós vagy vélt gyarapodásával. A „hozott kincs”-nek szabadon választott technikáal készített tárgy, mely bekerült az Esterházy kincstárba.

A „hozott kincs” készítéséről az INSTASTORY segítségével werkfilmet készítettek az egyes csapatok.

A Representatio-hoz szorosan kapcsolódott az ún. Duellum, melynek keretében konkrét vitahelyzetet oldottak meg illetve szópárbajt folytattak az azonos témát feldolgozó egyes csapatok. Az utolsó Képes talány keretében a megadott szakirodalomban fellelhető képekből készült puzzle alapján kellett rájönni a helyes megoldásra.

 

 

A három fős csapatokat a szakmai zsűri a kreatív ötletes megoldások mellett a gondolatmenet, a mondanivaló, az érvelési technika, az előadok aktivitása, a szakmai felkészültségük, az arányos felépítés, esztétikum és a formai megoldás színvonala alapján értékelte.

A zsűri értékelésében kifejtette, hogy óriási fejlődést tapasztalt a középdöntő óta egyrészt a csapatok tudásában, de emellett rendkívül érezhető volt a csapattagok között a csapatszellem fejlődésében és összekovácsolódásában, érlelődött a vitakészségük és a terminológia használata is, amiért külön köszönetét fejezte ki a felkészítő tanároknak. Miként az Esterházyak esetében a felemelkedéshez az út a kreativitáson és leleményességen át vezetett, a vetélkedő bizonyította, hogy a kreativitás és a tudás egy új világot nyithat meg a történelem iránt érdeklődő diákok számára.  A vetélkedő egy különleges kettős időutazás volt a modern eszközök segítségével az Esterházyak régmúltjában és a régi jelenetek felidézésével üzenet mindennapunk jelenébe is. Talán ez lehet az út a jövőben a múlt újfajta megismeréséhez.

 

 

Az első helyezett a győri Czuczor Gergely Gimnázium Rami Palmarum fantázianevű, 10_a, a második helyezett a nagykanizsai Batthyany Gimnázium KANI-ZSÁK fantázianevű, 10b_2 csapata és a harmadik helyezett a szegedi SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola Zsivány Hármas fantázianevű, 10a, csapata lett, de a többi résztvevő sem búslakodhat, különdíjakból is jutott bőven. Május 4-től meghirdetik az Esterházy Summer University ösztöndíjat, melyre minden a versenyen induló csapat pályázhat. A verseny együttműködő partnerei a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, az MTA Történettudományi Intézete, az MTA Könyvtár és Információs Központ, az Arcanum Adatbázis Kft. valamint a Nemzeti Levéltár.

Az ausztriai Esterházy Magánalapítványnak a 2009 óta működő, az UNIQA által szponzorált és idén már ötödik alkalommal kiosztandó Esterházy Művészeti Díja mellett ez a második olyan, nagyobb horderejű magyarországi projektkezdeményezése, amellyel magyarországi tehetségek kibontakozását támogatja.

ESTÖRI – Kreatív Történelmi Verseny

VETÉLKEDŐ

Az Esterházy Magánalapítvány versenyén 30 középiskolai, tizedik osztályos csapat méri össze tudását 2017. február 21-22. között a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának...

2017. február 02. Magyar Múzeumok Online

Art & Marte - másodszor

BALASSA

Balassa Bálint neve napján az esztergomi Keresztény Múzeum, és a Balassa Társaság, immáron második alkalommal hirdeti meg országos vetélkedőjét Balassa: Art & Marte címmel.

2017. február 02. Magyar Múzeumok Online

Móra 100

KIÁLLÍTÁS

Móra Ferenc múzeumigazgatói kinevezésének századik évfordulója alkalmából készítettek képzőművészeti alkotásokat a Szegedi Tömörkény István Gimnázium diákjai.

2017. május 05. Magyar Múzeumok Online
 
Baselitz. Újrajátszott múlt
 
A lengyel ulánusok a Jósa András Múzeumban
    Muzeumok.hu Rss betöltése...