Ahol jó gyereknek lenni

A Paksi Képtár

Klasszikus és kortárs művészet, izgalmas tárlatok, ingyenes múzeumpedagógiai foglalkozások. Hogy az miként lehetséges? A választ Sinkó István képzőművésztől, szaktanácsadótól, irodavezetőtől kaptuk meg.

Türk Timea 2010-04-26 23:08
Cikk küldése e-mail:

2007 őszén egy hajdani gyárépület egyik csarnokában, de a legkorszerűbb múzeumi körülmények között nyílt meg újból a Paksi Képtár. A Prosek Zoltán által vezetett intézmény gyűjtői és bemutatási középpontjában a klasszikus és kortárs, konstruktív és konkrét művészet, valamint a video, a minimal és a koncept áll. Az elmúlt években hazai és külföldi tárlatok, izgalmas, nálunk kevésbé ismert, de Nyugaton rendkívül nagy hatású alkotók: felfedezésre váró fiatal művészek és klasszikusnak számító mesterek egész sora mutatkozott be a képtár falai között.

Az új elképzelések szerint a képtár nem csupán a műtárgyaké, nemcsak kiállítási tér, hanem kísérő rendezvényeknek is helyet ad, különösen nagy hangsúlyt fektetve a múzeumpedagógiai tevékenységre.

A város óvodásai és általános iskoláinak alsó tagozatosai, továbbá a kistérségek tanulói ingyenesen vehetnek részt a foglalkozásokon. Két múzeumpedagógus, Göttinger Eszter és Zirczi Judit a hét minden napján párhuzamosan 2-3 csoportot fogad a képtárban, illetve "házhoz is mennek", azaz óvodákban is tartanak foglalkozásokat. 

- Ezek szerint 20 csoporttal számolva, csoportonként 15 fővel, min. 300 gyerek fordul meg a képtárban hetente. Hogyan zajlanak a foglalkozások?

- Múzeumpedagógiai sétaként és játékként foghatók föl. A csoportok (gyerekek és tanáraik) megtekintik az aktuális kiállítást, ahol a tárlatvezető kiemelten néhány művel foglalkozik, majd a múzeumpedagógussal ott, a kiállító térben kreatív feldolgozó munkálkodásba kezdenek. A művekhez kapcsolhatóan tárgyakat készítenek, a kiállítási koncepciót idézve játékokat rendeznek, vagy egyes művek kapcsán "variációk" születnek, egyéni és csoportos munka során.

- A képtár "melléküzemágaként" 2008 őszétől működik a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolájának képzőművészeti tagozata. Kik járnak ide, és mivel foglalkoznak?

- Itt két korosztályban (6-11, ill. 12-16) két csoport gyereket készítenek fel az esetleges képzőművészeti pályára Páll Józsefné és Tumpek Györgyi tanárnők vezetésével. Mint általában az alapfokú művészetoktatásban, délutáni, iskola utáni (de művészeti iskolai) rajz-, festés-, mintázás alapképzés folyik, részint a képtár foglalkoztatójában, részint az egyik általános iskolában. A gyerekek az első két évben tehát alapoznak - szakmai ismereteket tanulnak -, majd a harmadik évtől indul a műhelymunka, erőteljesen kapcsolódva a képtár tevékenységéhez, hiszen a növendékek tanulmányi munkáik egy részét a képtár tárgyai között végzik, foglalkoznak az aktuális kiállításokkal. Jövő évtől a képtár a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel együttműködve szakirányú képzést (azaz műhelymunkát) indít a tagozaton, intermédia szakirányban. Ez is teljesen új, a hazai gyakorlatban unikális vállalkozás lesz.

- Ön a Múzeumi Kortárs Innovációs Iroda (MKII) vezetője is egyben. Mit takar a hangzatos név, milyen koncepció áll mögötte?

- Valójában 11 éve dédelgetett álmom valósult meg azáltal, hogy a képtár a múzeumpedagógiai képzés-továbbképzés rendszerében is új ötlettel jelentkezett. 2009 végén elsősorban azért hozta létre az MKII-t, hogy a kortárs művészet múzeumpedagógiai módszertanát erősítve nyújtson segítséget az egész országban működő kortárs gyűjtemények múzeumi munkatársainak; konferenciák szervezésével, szakmai anyagok gyűjtésével és továbbításával, információcserével, továbbképzésekkel. Az első szervezett programok az ún. "Kortársalgók": a szakmódszertani folyóiratok (Múzeumcafé, Irány.hu) munkatársaival folytatott kerekasztal-beszélgetések és egy minikonferencia jelzik, hogy az innovációs iroda nevéhez méltó módon az új koncepciók, friss ötletek, törekvések bemutatását kívánja megszervezni, jelenleg a régióban, később az egész országban. Hogy a történet még kerekebb legyen, az iroda munkatársai egy kortárs múzeumpedagógiai online folyóirat előkészítésén fáradoznak.


Tudj meg még többetPaksi Képtárról és a Múzeumpedagógiai Kutató és Innovációs Iroda tevékenységéről!


 
A lengyel ulánusok a Jósa András Múzeumban
 
Utolsó felvonás. IV. Károly király koronázása – 1916 a Magyar Nemzeti Múzeumban
    Muzeumok.hu Rss betöltése...