Az ICOM idei elképzelései: tendenciák és perspektívák

ELŐADÁS

Lassan egy éve, hogy az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságának elnöksége megújult. Mennyire lesz látható idén a szervezet?

Magyar Múzeumok Online 2016-02-22 09:00
Cikk küldése e-mail:

„Az új elnökség céljai között a közép-európai országokkal való együttműködés erősítése, a magyar múzeumi szakma eredményeinek nemzetközi népszerűsítése, a világban folyó múzeumi folyamatok magyarországi bemutatása szerepel” – nyilatkozta egy évvel ezelőtt Varga Benedek, akit akkor választott az ICOM MNB elnökévé. A szervezet 2016. február 26-ára Tendenciák és perspektívák a nemzetközi múzeumi életben címen hirdet előadásokat, amely a cím szerint egy több részes projekt első része. Varga Benedeket arról kérdeztük, miként valósulnak meg a tervezett célok, mennyiben része ennek ez a sorozat, mi mindent tervez 2016-ban a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának Magyar Nemzeti Bizottsága (ICOM MNB).

MMO: Ezentúl gyakrabban számíthatunk olyan szakmai programokra Magyarországon, amelyet az ICOM szervez?

VB: Az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága 2016-tól többféle rendezvényt, konferenciát, workshopot, panelbeszélgetést szervez. Ezek közül is első helyen áll, hogy minden évben beszámolnak tapasztalataikról azok a kollegák, akik külföldi tanulmányúthoz, vagy konferencia részvételhez a megelőző évben támogatást nyertek. Nyilván voltak ilyen előadások korábban is, most ezekből rutinszerű hagyományt próbálunk teremteni.

MMO: Az ICOM MNB mennyire tudja segíteni a magyar muzeológiát azzal, hogy a szakemberek külföldi tapasztalatszerzését elősegíti?

VB: Szerencsére évente 6-7 kolléga szakmai utazását tudjuk támogatni.  2015-ben az általuk felkeresett régiók sora is igen széles volt: Norvégiában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Grúziában és az Egyesült Királyságban jártak magyar múzeumi szakemberek, s ezek során nemcsak a fogadó országokról szereztek első kézből újszerű tapasztalatokat, hanem a rendezvényeken részt vettek által képviselt több tucatnyi ország gyakorlatáról és gondolkodásáról is. Nagyon szép horizontok rajzolódnak ki, amelyekkel célszerű megismertetni a szakma minél szélesebb köreit.

MMO: Mire helyezik a hangsúlyt, amikor egy-egy külföldi konferencia, tanulmányút mellett döntenek? A hazai muzeológia problémáiból indulnak ki vagy inkább az előremutató kezdeményezésekre és a kapcsolatépítésre „utaznak”?

VB: Az ICOM MNB konferencia előadássorozata ezért viseli a kissé formális: „Tendenciák és perspektívák a nemzetközi múzeumi életben” címet, hiszen éppen az a célja, hogy tovább erősítse a magyar múzeumi közösség nemzetközi távlatait. Remélem, hogy előbb-utóbb ki tudunk találni egy jól csengő, rövid, akár egyszavas figyelemfelkeltő címet is. Én az Aliens-re gondoltam, de az elnökség egyelőre ódzkodik tőle.  Nem kérdés, hogy a muzeológusok nagy része, s ezen belül az ICOM MNB tagsága amúgy is több idegen nyelven folyamatosan tájékozódik a nemzetközi múzeumi élet jelenségeiről, kiállításokat, konferenciákat látogat külföldön, tehát széles körben és alaposan gyarapítja ismereteit a külföldi múzeumi szakemberek elképzeléseiről és gyakorlatáról. Azonban az ICOM MNB által támogatott tanulmányutak kapcsán mindig a különlegeset, az egyedit, a nem szokványosat keressük.  Olyan programok és rendezvények esetében szavazunk meg támogatást, amelyek eltérnek a hagyományos, megszokott ismeretszerzési lehetőségektől, s amelyeket ebben az értelemben tartunk az ország szempontjából hasznosnak. A hangsúly tehát az ország egésze számára megszerezhető ismereteken nyugszik.

MMO: Ezek mindig egyéni, néhány fős ismeretszerzést jelentenek. Hogyan kerülnek be a magyar hálózatba, a hazai szakmai diskurzusba az így szerzett tapasztalatok?

VB: Nyilvánvaló, hogy minden tanulmányút hasznos a kedvezményezett és tágabban a magyar múzeumi közösség számára. Azonban mérlegelnünk kell, hogy a sok-sok jelentkező közül melyik tematikát ítéljük fontosnak a fenti szempontok alapján, és hogy minél szélesebb körből válasszuk ki a támogatandókat.  A konferencia sorozat azt a célt szolgálja, hogy a magyar múzeumi közönség és ezen belül természetesen elsősorban az ICOM MNB tagsága megismerhesse a friss tapasztalatokat.

MMO: Hogyan jelenik meg ez az elképzelés a most induló előadássorozaton? Mire számíthat a hallgatóság? Hogyan jut el az információ azokhoz, akik mondjuk egy vidéki intézményben dolgoznak?

VB: A „Tendenciák és perspektívák a nemzetközi múzeumi életben” sorozat első napjára február 26-án az ICOM közgyűlést követően kerül sor a Petőfi Irodalmi Múzeum Dísztermében délután 1 és 3 óra között.  Három előadás hangzik el, ebből kettő két különböző grúziai konferenciával illetve kongresszussal foglalkozik: Aczél Eszterrel, az ICOM MNB titkárával közösen tartandó előadásunk az ICOM Grúzia kongresszusán elhangzottakba kínál betekintést. A kongresszus a korábbi szovjet térség, ha úgy tetszik az egykori szocialista vagy kommunista blokk múzeum ügyének átalakítását vizsgálta, közép-ázsiai, orosz, kaukázusi, baltikumi, balkáni és közép-európai országok delegáltjaival.  A másik előadást Csorba Csilla a PIM főigazgatója és Gulyás Gabriella jegyzi, akik az ICLM, azaz az ICOM irodalmi múzeumai nemzetközi bizottságának konferenciájáról számolnak be.  A harmadik előadást Sári Zsolt, az ICOM elnökségi tagja tartja az időskorúak fogadásáról a szabadtéri néprajzi múzeumokban, amely az oslói konferencia tapasztalatairól számol be.  Az eladásokat videón rögzítjük és Youtube csatornán folyamatosan közzétesszük az ICOM Hungary név alatt.  Az előadás sorozat második részét március végére tervezzük.

MMO: Terveznek-e más újdonságot?

VB: Az ICOM MNB természetesen más konferenciákat is szervez idén.  Ezek közül kiemelkedik az áprilisra tervezett „A múzeum,  mint szenvedély.  Fogalmak, gondolatok a mai múzeumi világban” címmel megrendezendő műhelybeszélgetés sorozat.  A workshop felhívását a napokban tesszük közzé, ebben részletesen kifejtettük elképzeléseinket. Annyit érdemes előre elmondani, hogy a konferencia és workshop elemeket egyaránt alkalmazó kétnapos rendezvény célja, hogy a magyar múzeumi élet képviselői nyugodt és elmélyült szakmai vitát folytassanak a múzeumi világra jellemző kérdésekről, fogalmakról, jelenségekről, s közösen megfogalmazzák, hogy hogyan látják a múzeumok társadalmi feladatait, szerepüket a közösségépítésben, a közönséggel folytatott párbeszédet, a múzeumok lehetőségeit a kulturális életben, a tudás létrehozásában és átadásában. Egyszóval, hogyan látják a múzeumok jövőjét.

MMO: Milyen témákban mélyedhetnek majd el a workshopok résztvevői?

VB: A néhány plenáris előadás után kisebb 10-15 fős csoportokban folyó beszélgetések a múzeum fogalmával, a hitelesség-eredetiség kérdésével, a múzeumoknak a kulturális térben, életben betöltött szerepével, a társadalmi múzeum feladataival, a helyi közösségek életében betöltött szerepével, és a tudáshoz való hozzáférés biztosításával foglalkoznak.   Az egyes workshopokra külön kell jelentkezni, s olyan szakemberek vezetik be és moderálják a vitákat, mint Kalla Zsuzsa (PIM), Kaján Imre (Göcsej Múzeum), Éliás István (Hermann Ottó Múzeum), Sári Zsolt (Skanzen), vagy Róka Enikő (BTM-Fővárosi Képtár).  A megvitatott témakörökről az ICOM MNB ajánlásokat fog megfogalmazni, amelyeket honlapunkon és a releváns site-okon is közzéteszünk.

MMO: Arról már faggattuk, hogyan jutnak el a hazai muzeológia szélesebb köreibe az önök által szerzett tapasztalatok. Most fordítsuk meg a kérdést: miként tudják a magyar múzeumok eredményeit láthatóbbá tenni a nemzetközi szakmai közösség előtt?

VB: Nemcsak hazai jelentősége lesz ezeknek a beszélgetéseknek és ajánlásoknak, hiszen a nemzetközi muzeológia érzékeny, aktuális témáit szedtük csokorba, amelyeket az ICOM MNB képviselői így már jobban, világosabban és erősebb mandátummal tudnak majd a nemzetközi porondon képviselni.  Ezért is biztatok mindenkit, hogy jelentkezzen a workshopra. A részvételt nem fogjuk sem egyéni, sem intézményi ICOM tagsághoz kötni, hanem minden magyar múzeumban dolgozó számára nyitott lesz. Kifejezetten bátorítjuk a múzeumokban dolgozó műtárgyvédelmi, restaurátor, múzeumpedagógus, rendezvényszervező, digitális fejlesztéssel foglalkozó, jogász, fotós, kiállítás tervező, vizuális szakemberek, honlap fejlesztők jelentkezését is.  Magyarán szakmánk mindenféle képviselőjét. Az ICOM MNB a múzeumot ugyanis a különböző végzettségű, foglalkozású szakemberek közös hivatásának tartja.

MMO: A tervezett konferencia címe meglehetősen szokatlan: A múzeum, mint szenvedély.  Fogalmak, gondolatok a mai múzeumi világban”.  Kinek szól az üzenet?

VB: A múzeum, ahogy a konferencia címében is megfogalmaztuk, lényegében szenvedély. Szenvedély a látogatók, a közönség oldaláról, de különösen a szellemi, tárgyi, természeti örökséget gondozó, a kulturális tartalmakat létrehozó vagy azok elérhetőségét megteremtők oldaláról. A magyar múzeumügy folyamatos erősítése érdekében mindenkire szükségünk van.  Mindannyiunk szenvedélyére.

személynév


intézmény