MNM OMMIK
Múzeumi trendek 2016-07-07 15:00

Mi várható a múzeumi világban öt éven belül? Milyen trendek és technológiák alakítják át a múzeumi ismeretátadást és az interpretációt? Hasonló kérdésekre keresi a választ az NMC Horizon Project, melynek célja, hogy feltérképezze azokat a napjainkban rendkívül gyorsan feltörekvő technológiákat, amelyeket a tanításban, a tanulásban és a kreatív információátadásban lehet alkalmazni. A projekt keretében végzett kutatások alapján jelent meg nemrég a NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition kiadvány, amely megkísérli felvázolni a technológia múzeumok életére tett hatását a következő öt év során.

A kiadvány 45 főből álló, múzeumokkal foglalkozó nemzetközi szakértői gárdája hat fő trendet, hat jelentős kihívást és hat technológiai fejlesztést nevezett meg, amelyeket a múzeumvezetők figyelmébe ajánlanak a következő öt év stratégiájának tervezésekor.

 

A trendeket az alapján választották ki, hogy melyek azok, amelyek a legnagyobb valószínűséggel befolyásolják a tervezést és a döntéshozatalt rövid-, közép- és hosszútávon. Hosszútávon az intézmények közötti együttműködés és a múzeumi szakemberek új szerepei tűnnek a legmeghatározóbb tényezőknek. A különböző intézményekkel való együttműködés azért is fontos, mert a múzeumok nem csak gyűjtőhelyek, hanem a társadalom részei, így szükséges nyitottabbá válniuk, másokkal együttműködve pedig feladataikat is könnyebben elláthatják. Hálózatokba szerveződve a kulturális intézmények segíthetik egymást, más szektorokkal együttműködve pedig kitágíthatják látókörüket és sikeresebbé válhatnak. A siker másik záloga az lehet, ha a múzeumok felismerik a közönség újabb igényeit, melyek között az is szerepel, hogy a múzeumok új utakon járva – elsősorban digitális projektek révén – tegyék interaktívvá a múzeumi élményt. Az új kihívások a hagyományos tudáson kívül újabb készségek elsajátítását igénylik a szakemberektől, többek között digitális műveltségük fejlesztését és azt is, hogy közreműködjenek a szociális kérdések múzeumi megjelenítésben.

 

Infografika az NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition című kiadványból

 

Fontos, hogy a múzeumok tanulmányozzák és megértsék a látogatóik viselkedését, így az adatelemzés a középtávú trendek egyik lényeges eleme. A Bluetooth technológiát alkalmazó digitális kiállításbeli megoldások jó alapot nyújtanak ahhoz, hogy adatokat lehessen gyűjteni a látogatókról és feltérképezni, hogy milyen interakciókban vesznek részt a múzeumlátogatás során. Ehhez kapcsolódóan külön kihívást jelent a teljeskörű adatvédelem, az intézményeknek fokozottan gondoskodniuk kell a weboldalukat látogató felhasználókról és a múzeumlátogatókról gyűjtött információk megfelelő kezeléséről. Az adatok tanulmányozásához is kapcsolható a személyre szabás trendje, amely egyre fontosabbá válik az oktatás-jellegű élmények átadásában is. A múzeumok digitális jelenlétével kibővültek a személyre szabás lehetőségei, egyre több intézményben adnak teret a látogatóknak saját látogatásuk megtervezésére és a rendelkezésükre álló tudásanyag megválogatott elsajátítására.

Rövidtávon az okostelefonokra és egyéb okos eszközökre való tartalmak kidolgozása lesz az egyik fő trend. Az eszközök bevonásával a látogatók nem csak a kiállításról, a tárgyakról vagy a szolgáltatásokról szerezhetnek információkat, hanem létrehozhatják saját, egyedi múzeumi élményeiket, és meg is oszthatják azokat. Ezáltal aktív résztvevőivé válnak a kiállításnak, amelyre az intézmények egyre inkább számítanak, és különböző megoldásokkal – például a közösségi média erejét kihasználva vagy a közösségi finanszírozás ösztönzésével – igyekeznek bevonni a látogatókat a múzeumi élményekbe.

 

A kulturális intézmények a következő öt évben számos kihívással szembesülnek majd. A kiadvány összeállítói ezeket három különböző kategóriába osztották az alapján, hogy mennyire lesz nehéz megoldani őket. A megoldható kihívások közé azokat a feladatokat sorolták, amelyeket megérthetnek az intézmények és tudják is, hogyan kell őket megoldani. Így például a hatékony digitális stratégia kidolgozásának és a múzeumi szakemberek digitális műveltsége fejlesztésének szükségességről jó ideje tudnak az intézmények, már csak sikeresen ki kell dolgozniuk a megfelelő megoldást. Ezzel szemben a nehezebb kihívások olyan megoldandó feladatokat állítanak az intézmények elé, amelyeket felismernek, ugyanakkor még nem teljesen körvonalazott a megoldásuk, mint például a mozgáskorlátozott látogatók múzeumi hozzáférésének javítása és az új technológiák hatásainak felmérése. Az extra nehéz kihívásokat még értelmezni is nehéz lehet, nemhogy pontosan meghatározni. Közéjük sorolják a tudás elavulásának veszélyét, mivel a folyamatosan fejlődő technológiai környezetben fontos, hogy a múzeumi szakemberek lépést tartsanak az új eredményekkel és fejlesztésekkel. A másik nehéz kihívást a fokozódó online jelenlét okozza, ugyanis a rohamos ütemben gyarapodó adatmennyiség középpontba állítja a személyes adatvédelem fontosságát.

 

A trendekkel és a kihívásokkal párhuzamosan a kiadvány a jövőben várható technológiai fejlesztési lehetőségeket is ismerteti. Ezek közé tartoznak többek között a különböző, helymeghatározás alapján működő megoldások, a virtuális valóság és az információ vizualizáció is.

 

Az NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition alapján összességében elmondhatjuk, hogy a következő években nagy változások várhatóak a múzeumi világban, amelyeknek egy része remélhetőleg Magyarországon is szerephez jut majd. A kiadványban az egyes témák ismertetését esettanulmányok és példák követik, amelyek hasznos segítséget nyújthatnak a téma továbbgondolásához és az ötletek hazai meggyökereztetéséhez.

 

Az NMC Horizon Report: 2016 Museum Edition itt érhető el >>

 

(Szabó Dóra)

személynév