MNM OMMIK
Bemutatkozik az OMMIK 2014-04-23 15:19

Az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK) 2011 őszén alakult meg a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Múzeumi Igazgatóságának jogutódjaként. A magyar múzeumügyet segítő Központ tevékenysége kétirányú: háttérintézményként az Emberi Erőforrások Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának munkáját segíti, másrészt a múzeumok számára szakmai információszolgáltatást végez, szervezési és koordinációs feladatokat lát el.

 

 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya háttérintézményeként a szakfelügyeleti rendszer támogatására folyamatos adatgyűjtéssel, karbantartással informatikai rendszert működtetünk. A rendszer muzeális intézmények statisztikai adatait (2003-2012), muzeális intézmények fejlesztési projektjeinek alapadatait (NFT, ÚMFT ÚSZT), települési statisztika adatokat (2009-2012), eddigi szakfelügyeleti jelentéseket, valamint az intézmények működési engedélyek adatait tartalmazza. Emellett kiépítésre került a rendszerben a szakfelügyeleti vizsgálat folyamatának teljes informatikai háttértámogatása, menedzselése. Első lépésben az éves statisztikai adatok évek közötti adat koherenciáját teremtettük meg, második lépésben az intézményi statisztikai intézményadatok és a működési engedélyek intézményi adatai közötti adat koherenciát hoztuk létre. Így egy-egy intézmény (név-, fenntartó-, szakmai besorolás stb. változása ellenére) nyomon követhető a rendszerben, a működési engedély(ei)vel együtt.

A muzeális intézmények gyűjteményeiben lévő dokumentumok és műtárgyak digitalizálási projektjei tekintetében a Központ koordinációs feladatokat lát el, ezen túl a digitalizálással kapcsolatos európai kezdeményezések véleményezésében és magyarországi alkalmazásában is részt vesz.
A szervezeti egység közreműködik a szakterület tevékenységeivel összefüggő szakmai képesítési követelmények és a múzeumi terület akkreditált képzéseinek kidolgozásában, koordinációjában és lebonyolításában is.

2013. június 10–11-én rendeztük meg Múzeumi Digitalizálási Konferenciánkat, MUZEUM@DIGIT címmel, több mint 170 réstvevővel. A rendezvény két napja alatt húsz előadás mutatta be a múzeumi digitalizálás jelenlegi trendjeit, perspektíváit. A résztvevők az előadásokon megismerkedhettek a hazai és külföldi gyűjteménykezelő rendszerekkel, internet alapú megjelenési formákkal, szabványosítási lehetőségekkel, valamint az ezekhez kapcsolódó jogi kérdések hazai és nemzetközi vonatkozásaival.

 

 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja komoly segítséget kíván nyújtani a magyar muzeális intézményeknek, elősegítve a szakmai együttműködést és a múzeumügy fejlődését.

Ennek érdekében honlapunkat rendszeresen frissítjük, újabb és újabb tartalmakkal töltjük fel, hogy a szakma képviselői és az érdeklődők hozzájuthassanak a múzeumi szférát érintő legfontosabb információkhoz.

A Magyar Múzeumok oldalán az OMMIK blogjában beszámolunk majd a legújabb muzeológiai- és digitalizálással kapcsolatos hírekről, külföldi trendekről és minden olyan érdekességről, amely előre viszi/viheti a magyar múzeumügyet.

személynév