Kauri és nagyító

A földrajzi hely: Új-Guinea, Pápua Új-Guinea, Houn-öböl; a gyűjtemény mai helye: a Néprajzi Múzeum Óceánia-gyűjteménye; a téma: a helyszíni megfigyelés, dokumentálás és múzeumi feldolgozás összefüggései; esztétika és társadalmi környezet.

2012-01-31 09:00
Cikk küldése e-mail:

Bíró Lajos a Néprajzi Múzeum Óceánia-gyűjteményének kiemelkedő jelentőségű gyűjtője volt. Munkájában nemcsak sajátos látásmódja, hanem precizitása is tükröződik, és kutatási eredményeit a terepen töltött hosszú évek is szavatolják. Az Óceánia-gyűjtemény ékszergyűjteményi egysége a tárgyak részletgazdag dokumentálása miatt talán a kollekció legkülönlegesebb része, amelyben az esztétikai szempontok és a társadalmi környezet dokumentálása és bemutatása egyformán fontos. A Kauri és nagyító című kamarakiállítás elemzően tárja fel a gyűjteményrészt. Az eredmények pedig már nemcsak a kiállításban, hanem az azonos című kiállítási katalógusban is hozzáférhetőek – hazavihető, otthon böngészhető formában.

Bíró Lajos a korai néprajztudomány ellentmondásos, mégis megkapó tudósfigurája volt, aki természettudományos végzettsége és érdeklődése mellett munkája során a néprajztudomány, a néprajzi muzeológia fontos szereplője lett. Ahhoz, hogy tudományos szerepe, gyűjteményének súlya és különös személyisége egyaránt kirajzolódjon, a katalógus több irányból közelít a témára: az olvasók rövid áttekintést kapnak a távoli helyszín földrajzi jellemzőiről, politikai/hatalmi változásairól, arról a társadalmi környezetről, amiben Bíró sokáig élt és dolgozott. A hely (az itt és az ott), a gyűjtő, a terepmunka és a gyűjtemény összefüggéseinek bemutatása nélkül csak nagyon felületesen érthetnénk meg kutatómódszerét, az általa gyűjtött és dokumentált tárgyak kulturális és muzeológiai jelentőségét. A presztízs, a nemi különbségek, a rítusok, a mindennapok, az esztétika és a funkció bonyolult összefüggésrendszere, ennek változása (például a divat, az egyéni ízlés és az európaiak hatására) talán nem is tükröződne a mai múzeumi kollekcióban, ha a természettudományi végzettségű, roppant alapos kutató Bíró Lajos ezeket nem rögzíti részletgazdagon.

A kiállításban és a katalógusban a Pápua Új-Guinea-i Houn-öböl területéről származó ékszerek szerepelnek, összesen 85 ékszer, pontos meghatározással és tárgyleírással, a kötet elején egy hosszabb bevezető tanulmánnyal. A tanulmányt és a leírásokat archív helyszíni fotók és Bíró eddig publikálatlan jegyzetei teszik igazán élvezetessé (ezekből több részlet elhangzott a kiállítás megnyitóján, Vargyas Gábor etnológus tolmácsolásában).  A témához kapcsolódó legfontosabb szakirodalommal és angol rezümével zárul az összesen 64 oldalas katalógus. (A katalógust írta és a kiállítást rendezte: Biró Anna.)

A Kauri és nagyító. Óceániai ékszerek Bíró Lajos gyűjteményéből című kamarakiállítás 2012. március közepéig látható a Néprajzi Múzeumban. Ezt követően 2013 tavaszáig több vidéki nagyvárosban, így Szombathelyen, Szegeden, Miskolcon és Debrecenben is bemutatásra kerül.

Kauri és nagyító
Óceániai ékszerek Bíró Lajos gyűjteményéből
Írta: Biró Anna
2011, Néprajzi Múzeum, Budapest, Kamarakiállítások 18.

kategóriák