Múzeumandragógia

Az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencián elhangzott előadások kötetben megjelent szöveggyűjteményének örvendhettünk a 2010-es Múzeumi Majálison.

2011-04-03 23:18
Cikk küldése e-mail:

Az idei Múzeumi Majálist nyugodtan egy fürdőkádban is meg lehetett volna tartani, akkor sem lettünk volna sokkal nedvesebbek. Igaz, akit a hideg eső nem riasztott el, a Múzeumkert bármelyik sátrában lelkes, az esővel dacoló múzeumi csapattal találkozhatott - szombaton legalábbis -: kedvére festhetett, lámpaernyőt készíthetett vagy akár egy kisebbfajta kíntornát is tekergethetett. Bent a Nemzeti Múzeum épületében pedig az I. Országos Múzeumandragógiai Konferencián elhangzott előadások kötetben megjelent szöveggyűjteményének örvendhettünk. A kötetet dr. Koltai Dénes professzor tanszékvezető (PTE), a téma nemzetközi hírű oktatója és kutatója méltatta.

Épp egy esztendeje, hogy 2009. május 11-12. között Széphalomban megrendezték az I. Országos Múzeumandragógiai Konferenciát, és jó hír, hogy az ott elhangzott anyag a múzeumi berkekre nem jellemző gyorsasággal kötet formájában már is kézbe vehető. Örvendetes, hogy a szükséges andragógiai elméleti fogalmak tisztázásán, továbbgondolásán túl nagyon sok hazai - főleg vidéki - kezdeményezésről is tájékozódhatunk.

 Az elhanyagolt felnőttek

Múzeumandragógiáról, múzeumi felnőttképzésről beszélni ma nagyon időszerű és társadalmi kihatása miatt valóban nagyon fontos is. Egy 2007-2008-as kérdőíves látogatói felmérés (az OKM megbízásából) szerint a válaszadók mindössze 19 százaléka volt 18 éven aluli, a többiek, a 81 százalék felnőtt korú volt, miközben a múzeumi oktatás főleg iskolás korcsoportoknak szól. A számok magukért beszélnek: a múzeumok lehetősége és felelőssége az élethosszig tartó tanuláshoz nyújtott információ- és tudásközvetítésben óriási.

Tanulás élethossziglan

Kurta Mihály, a kötet egyik szerkesztője tanulmányában a múzeumandragógia közösségfejlesztő szerepét hangsúlyozza: segíteni kell a felnőtt embert abban, hogy az életen át történő tanulást múzeumi helyszínen gyakorolhassa: megismerhesse az emberiség sokféle tudását, megértse a kulturális, vallási, civilizációs különbségek lényegét. Ezáltal a múzeumok - szakember, gyűjtemény, kiadvány, kiállítás stb. útján - hozzájárulhatnak ahhoz, hogy csökkenjenek az előítéletek, az emberek tiszteljék más vallások, más kultúrák, más civilizációk értékeit és hagyományait. A múzeumok a tudásközvetítés, a felvilágosítás, a tudományos és az ismeretterjesztő tevékenységük és alapfeladataik mellett a múzeumi mediációs eljárások alkalmazásával sokat tehetnek a felnőtt emberek közötti konfliktuskezelésben.

A legutóbbi hazai élethosszig tartó tanulás stratégiai tervét 2006-ban dolgozták ki, mely a társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási, munkanélküliségi problémák megoldására a folyamatos tanulásban, az ismeretek bővítésében és állandó frissítésében találta meg a választ. Életminőségünk szoros kapcsolatban áll a befektetett tanulással.

Kiaknázatlan lehetőségek

Az élethosszig tartó tanulás (informális és formális) lehetősége és hatékonysága új perspektívákat nyit a múzeumi munkában. Gondoljunk csak arra, amikor a szülők gyermekeikkel együtt foglalkozásokon, bemutatókon régmúlt idők eszközeivel, technológiáival ismerkednek. Szórakoztatni és ismeretet terjeszteni, illetve szórakozva ismeretet szerezni - ez rendkívül fontos a felnőttek múzeumban folyó tanulása során. Kutatások bizonyítják, hogy a múzeumok az élethosszig tartó tanulás ideális helyszínei, az itt folyó tanulás nemcsak elősegíti, hanem fokozza, és egyben megkönnyíti az ismeretek megszerzését minden célcsoport számára. Egyes országokban törvényileg szabályozzák, hogy a múzeumokban bekövetkezzék a koncepcióváltás: a társadalomra nyitottan és a látogatók igényeihez alkalmazkodva kell annak érdekében működniük, hogy a rendkívül változatos kínálatot nyújtó kulturális és szabadidős piacon érvényesülni tudjanak, valamint aktívabb szerepet töltsenek be az emberek, a múzeumi közönség, a társadalom művelődésében, közösségfejlesztésében, közvetve az egyéni személyiségfejlesztésben, személyiségformálásban.

Végezetül szintén a kötetből álljon itt Konfucius gondolata a tanulás hatalmáról:

"Amikor a tudás terjed, őszinte az akarat.
Amikor az akarat őszinte, a józan ész uralkodik.
Amikor a józan ész uralkodik, kiművelt az egyén.
Amikor az egyén kiművelt, összhangban él a közösség.
Amikor a közösség összhangban él, jól kormányozható az ország.
Amikor az ország jól kormányozható, békesség honol mindenütt.
"


A Múzeumandragógia 1. kötet az OKM, a MOKK, valamint a TIMPNET Műhely közös támogatásával jelent meg. A kötetsorozat gondozói: Káldy Mária, dr. Kriston Vízi József, Kurta Mihály és dr. Szabó József. Jelen kötet szerkesztői: Kurta Mihály és Pató Mária.
Kiadta: B-A-Z megyei Múzeumok Igazgatósága és a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
310 oldal

kategóriák